Space-time spectra of Northern Hemispheric Rossby waves during extended winter

SND-ID: 2024-116. Version: 2. DOI: https://doi.org/10.57804/w9cn-8z78

Citering

Skapare/primärforskare

Jacopo Riboldi - ETH Zurich orcid

Michael Schutte - Uppsala universitet, Geovetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Geovetenskaper rorId

Beskrivning

[Detta är en maskinöversättning. Se den engelska sidan för den ursprungliga beskrivningen]

Data innehåller dagliga Rossbyvågspektra som erhållits från en dubbel Fouriers transform, i rum och tid, och visas i harmonier med vågnummer n och fassnabbhet c. Den underliggande datamängden för rum-tid-Fourieranalysen är ERA5:s meridionala vind.

För ytterligare detaljer om datan, se avsnitt 2.2 i Schutte et al., 2024 (https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1877).

Datan är uppdelad i två filer:
1. allyears_NDJFM_35_75_spectra_v250hPa_61d.nc - spektra genomsnittliga mellan 35°N-75°N för troposfären (250 hPa) och,
2. allyears_NDJFM_45_75_spectra_v10hPa_61d.nc - spektra genomsnittliga mellan 45°N-75°N i stratosfären (10 hPa).

... Visa mer..
[Detta är en maskinöversättning. Se den engelska sidan för den ursprungliga beskrivningen]

Data innehåller dagliga Rossbyvågspektra som erhållits från en dubbel Fouriers transform, i rum och tid, och visas i harmonier med vågnummer n och fassnabbhet c. Den underliggande datamängden för rum-tid-Fourieranalysen är ERA5:s meridionala vind.

För ytterligare detaljer om datan, se avsnitt 2.2 i Schutte et al., 2024 (https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1877).

Datan är uppdelad i två filer:
1. allyears_NDJFM_35_75_spectra_v250hPa_61d.nc - spektra genomsnittliga mellan 35°N-75°N för troposfären (250 hPa) och,
2. allyears_NDJFM_45_75_spectra_v10hPa_61d.nc - spektra genomsnittliga mellan 45°N-75°N i stratosfären (10 hPa).

Filerna innehåller data för november till mars (NDJFM) för åren 1979 till 2021. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1979 – 2021

Variabler

1

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: The Rossby wave spectra were computed for the Northern Hemisphere between 35°N and 75°N (250 hPa), as well as 45°N and 75°N (10 hPa).

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Geovetenskaper

Uppdragsgivare

Uppsala universitet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Michael Schutte, Daniela I. V. Domeisen, and Jacopo Riboldi: Opposite spectral properties of Rossby waves during weak and strong stratospheric polar vortex events.
Weather Clim. Dynam., 5, 733–752, https://doi.org/10.5194/wcd-5-733-2024, 2024
DOI: https://doi.org/10.5194/wcd-5-733-2024

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 2. 2024-06-12

Version 2: 2024-06-12

DOI: https://doi.org/10.57804/w9cn-8z78

Data korrigerade: Rätt tidsperiod för uppgifterna har valts (exkluderad mars 1979)

Data korrigerade: Datan för spektra vid 250 hPa var en felaktig datauppsättning. De korrekta värdena ersätter dem.

Version 1. 2024-04-09

Version 1: 2024-04-09

DOI: https://doi.org/10.57804/8vv7-jn36

Publicerad: 2024-06-12