Stockholm Concert Database

SND-ID: 2024-108. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/4aej-sk78

Citering

Skapare/primärforskare

Anne Reese Willén - Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för musikvetenskap rorId

Diarienummer hos huvudman

P18-0852:1

Beskrivning

Denna databas har producerats för projektet "Kanon och konsertliv: Formeringsprocesser inom Stockholms musikliv 1848-1914" (finansierat av Riksbankens jubileumsfond). Datat innehåller information om konserter och konsertrepertoar i Stockholm under perioden 1848-1908. Data finns registrerat för vart tionde år under perioden. För varje år har så mycket data som möjligt samlats in kring offentliga musikaktiviteter i staden. Det huvudsakliga källmaterialet har utgjorts av digitaliserade svenska dagstidningar. Materialet har granskats manuellt av Anne Reese Willén och all information som upptäckts om offentliga musikframträdanden har registrerats i databasen. Databasen är uppbyggd kring enskilda musikhändelser och inkluderar metadata om aktörer (konsertarrangör, musiker, tonsättare och institutioner/organisationer), information om aktörer (nationalitet, instrument, kön, födelse/dödsår, yrke, kompositionsaktivitet, annan information mm), repertoar (tonsättare och verk), konsertlokal, tid, datum, biljettpris, biljettförsäljning, referenser till källor (konsertannonser, recensioner, notiser mm). Datab

... Visa mer..
Denna databas har producerats för projektet "Kanon och konsertliv: Formeringsprocesser inom Stockholms musikliv 1848-1914" (finansierat av Riksbankens jubileumsfond). Datat innehåller information om konserter och konsertrepertoar i Stockholm under perioden 1848-1908. Data finns registrerat för vart tionde år under perioden. För varje år har så mycket data som möjligt samlats in kring offentliga musikaktiviteter i staden. Det huvudsakliga källmaterialet har utgjorts av digitaliserade svenska dagstidningar. Materialet har granskats manuellt av Anne Reese Willén och all information som upptäckts om offentliga musikframträdanden har registrerats i databasen. Databasen är uppbyggd kring enskilda musikhändelser och inkluderar metadata om aktörer (konsertarrangör, musiker, tonsättare och institutioner/organisationer), information om aktörer (nationalitet, instrument, kön, födelse/dödsår, yrke, kompositionsaktivitet, annan information mm), repertoar (tonsättare och verk), konsertlokal, tid, datum, biljettpris, biljettförsäljning, referenser till källor (konsertannonser, recensioner, notiser mm). Databasen är även kopplad till hemsidan <stockholmconcertdatabase.com> som presenterar olika typer av dataanalys, informationsvisualisering och andra sökfunktioner i databasen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholm kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för musikvetenskap

Medverkande

Niklas Willén - Kungliga biblioteket, Avdelningen för samverkan

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond rorId
  • Diarienummer hos finansiär: P18-0852:1
  • Projektnamn på ansökan: Kanon och konsertliv: Formeringsprocesser inom Stockholms musikliv 1848-1914
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Reese Willén, A. (2023). Wilhelm Stenhammar as an actor in the late 19th century musical life of Stockholm : Suggestions for new perspectives and interpretations through digital musicology. In Svensk tidskrift för musikforskning (Vol. 105, Issue 1, pp. 159–185). https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-517738
URN: urn:nbn:se:uu:diva-517738
SwePub: oai:DiVA.org:uu-517738

Reese Willén, A. (2022). “Den sannolikt mest hoppgifvande bland alla det unga Sveriges tonsättare” : Emil Sjögrens position som tonsättare. In Emil Sjögren (pp. 13–44). https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-487744
URN: urn:nbn:se:uu:diva-487744
SwePub: oai:DiVA.org:uu-487744

Reese Willén, A. (2023). Främling och vän - den svenska italienaren : Jacopo Foronis verksamhet som hovkapellmästare 1848-1858. In Musik i rörelse (pp. 100–161). https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-510409
URN: urn:nbn:se:uu:diva-510409
SwePub: oai:DiVA.org:uu-510409

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-04-04
Senast uppdaterad: 2024-04-04