Fällfångst av majsmott, Ostrinia nubilalis, i feromonfällor i Sverige 2013-2022

SND-ID: 2023-9-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/qe77-1m42

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Glenn Svensson - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Olle Anderbrant - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Biologiska institutionen, Lunds universitet rorId

Beskrivning

Majsmottet existerar i två feromontyper (E och Z) där honor producerar, och hanar attraheras till, olika kvoter av de två aktiva ämnena för kemisk kommunikation hos arten. Z-typen är skadegörare på majs och påträffades för första gången i Sverige 2010. Studien syftade till att uppskatta förekomst av de två typerna av majsmott i svenska majsfält via fångst i feromonfällor under perioden 2013-2022 för att studera om Z-typen ökar i antal och därmed utgör ett hot för majsodling i Sverige. Under 2018 placerades fällor även i områden utan majsodling för att se om Z-typen fanns där och i dessa fällor fångades gulhakad röllikarotvecklare, Dichrorampha petiverella.

Fångst per vecka av hanar av majsmott (Ostrinia nubilalis) i fällor betade med olika feromonvarianter (E-typ, Z-typ eller hybrid) och placerade i majsfält i södra Sverige. Experimentet utfördes under juni-augusti 2013-2022. Under 2018 placerades fällor även i områden utan majsodling.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-06 – 2013-08

2014-06 – 2014-08

2015-06 – 2015-08

2016-06 – 2016-08

2017-06 – 2017-08

... Visa mer..

2013-06 – 2013-08

2014-06 – 2014-08

2015-06 – 2015-08

2016-06 – 2016-08

2017-06 – 2017-08

2018-06 – 2018-08

2019-06 – 2019-08

2020-06 – 2020-08

2021-06 – 2021-08

2022-06 – 2022-08

Visa mindre..

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältexperiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Fjärilshanar attraheras till doftfälla och fastnar på klisterbotten.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-06 – 2022-08
  • Datainsamlare: Lunds universitet
  • Instrument: Feromonfälla
  • Datakälla: Forskningsdata
  • Tidsupplösning: 7 dag
  • Rumslig upplösning: 30 meter
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kalmar län, Skåne län

Geografisk beskrivning: Data insamlat från Skåne och Kalmar län. Koordinater för samtliga fält finns i bifogad dokumentation.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Biologiska institutionen, Lunds universitet

Medverkande

Joana Marques - Lunds universitet, Biologiska institutionen

Louise Aldén - Jordbruksverket

Finansiering 1

  • Finansiär: Jordbruksverket rorId

Finansiering 2

  • Finansiär: Lunds universitet rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Zoologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2024-02-08