Inventering av Mothering and Fathering-aktivism för mer hållbara livsmiljöer

SND-ID: 2023-88-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/n0cb-4f19

Citering

Skapare/primärforskare

Romina Rodela - Södertörns högskola, Avdelningen för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier orcid

Forskningshuvudman

Södertörns högskola - Avdelningen för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier rorId

Diarienummer hos huvudman

4042-3.1.1-2020

Beskrivning

Denna datafil innehåller information om rörelser i global skala, som identifierats som huvudsakligen sammansatta av mödrar, fäder och andra som har nära kopplingar till ungdomar och barn, på uppdrag av vilka de söker och kräver förändring.

Uppgifterna som sammanfattas i denna fil handlar om grupper, rörelser och organisationer som i stor utsträckning består av mammor som i den rollen ägnar sig åt aktivism och relaterade aktiviteter i det offentliga rummet.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Namn på individer

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Grupper av aktivister

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Vi använde två urvalskriterier: i) Organisationer/rörelser som identifierar sig som ledda av personer med vårdansvar, såsom mödrar, fäder, farföräldrar eller andra vårdgivare. ii) Organisationer/rörelser som vidtar åtgärder för att förbättra livskvaliteten för sina barn, barnbarn och kommande generationer i urbana miljöer.
Varje grupp, rörelse eller initiativ som vi stötte på granskades mot dessa två urvalskriterier innan de inkluderades i databasen.

Tidsperiod(er) som undersökts

2023-03 – 2023-04

Variabler

15

Antal individer/objekt

50

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Datainsamling involverade sökningar online på internet genom att använda olika språk.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2023-03 – 2023-04-21
  • Datainsamlare: Södertörns högskola
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Händelser/interaktioner, Processer, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Globalt

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier

Medverkande

Daniela Dominguez - Södertörns högskola, Avdelningen för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsråd för hållbar utveckling rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2019-01887
  • Projektnamn på ansökan: PLANNING with YOUTH: a tool and a framework for an engaging, meaningful and forward-looking participation of youngsters in shaping attractive and sustainable living environments.
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Barn (CESSDA Topic Classification)

Ungdomar (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Socialt arbete (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social och ekonomisk geografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kulturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Social förändring (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2023-08-16

Version 1: 2023-08-16

DOI: https://doi.org/10.5878/n0cb-4f19

Hemsida

Kontakter för frågor om data

Daniela Dominguez

daniela.dominguez@sh.se

Romina Rodela

romina.rodela@sh.se

Publicerad: 2023-08-16