Data for: Underprediction of extirpation and colonisation following climate and land-use change using species distribution models

SND-ID: 2023-83-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/xt40-pv58

Citering

Skapare/primärforskare

Alistair Auffret - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Hedvig Nenzén - Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken orcid

Ester Polaina - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2023.4.4.IÄ-12

Beskrivning

Associerade data för en publicerad artikel. Data avser hur modellerade och observerade kolonisationer, lokalt utdöende och fortlevande av 84 kärlväxtarter mellan 1910-1945 och 1990-2020 är relaterade förändringar i markanvändning och klimat. Se den engelska beskrivningen för mer information.

Se README-filen för information angående filerna och dess variabler.

SpeciesData.csv: 84 rader × 21 kolumner
GridSquareData.csv: 1038 rader × 19 kolumner

Utdata (AnalysisCode_log.txt och pdf:er) kan skapas genom att köra :
Rscript AnalysisCode.R > AnalysisCode_log.txt

... Visa mer..
Associerade data för en publicerad artikel. Data avser hur modellerade och observerade kolonisationer, lokalt utdöende och fortlevande av 84 kärlväxtarter mellan 1910-1945 och 1990-2020 är relaterade förändringar i markanvändning och klimat. Se den engelska beskrivningen för mer information.

Se README-filen för information angående filerna och dess variabler.

SpeciesData.csv: 84 rader × 21 kolumner
GridSquareData.csv: 1038 rader × 19 kolumner

Utdata (AnalysisCode_log.txt och pdf:er) kan skapas genom att köra :
Rscript AnalysisCode.R > AnalysisCode_log.txt

För sessionsinformation vid körning, se engelsk beskrivning och slutet på loggfilen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1910 – 2020

Variabler

47

Dataformat / datastruktur

Arter och taxon

Egentliga växter

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Landskapen Bohuslän, Öland och Uppland

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Formas rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2015-1065
  • Projektnamn på ansökan: Responses in floral diversity and distributions to changes in land use and climate

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2020-04276
  • Projektnamn på ansökan: Interacting effects of land-use and climate change on biodiversity
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Auffret, A.G., Nenzén, H., Polaina, E., 2024, Underprediction of extirpation and colonisation following climate and land-use change using species distribution models, Diversity and Distributions. (Accepted)

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-03-28
Senast uppdaterad: 2024-04-04