Grisars doftundersökningsbeteende - data från del 1 av projekt "Lukta på det här"

SND-ID: 2023-82-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/kc64-wd49

Citering

Skapare/primärforskare

Maria Vilain Rørvang - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biosystem och teknologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Biosystem och teknologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ltv.2023.4.4.IÄ-3

Beskrivning

Denna studie är en del av ett större projekt som innehåller flera olika försök/studier. Denna specifika studies syfte var att undersöka vilka dofter grisar kunde upptäcka och skilja på, samt vilka typer av beteende grisar visar när de utforskar olika dofter. En mer detaljerade beskrivning finns på den engelska sidan.

Försöken videoöverkades och beteenden blev sedan observerade via videofilmerna.
Datan innehåller observerad beteenden för både doft- och kontrollpunkter (dvs. dofter och doftlösa). En mer detaljerad beskrivning finns på den engelska sidan.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältexperiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Please see details in English description.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-02-01 – 2022-06-30
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
  • Instrument: GoPro cameras
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Biosystem och teknologi

Medverkande

Anna Valros - Veterinärmedicinska fakulteten, Helsingfors Universitet, Finland, Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin

Birte L. Nielsen - Universities Federation for Animal Welfare, United Kingdom

Anna Wallenbeck - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Johanna Stenfelt - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för biosystem och teknologi

Finansiering

  • Finansiär: Svenska forskningsrådet Formas rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2020-01286

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 5.8.18-00862/2023

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Husdjursvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rørvang, M V., Schild, S.-L., Aa., Wallenbeck, A., Stenfelt, J., Grut, R., Valros, A., Nielsen, B L., (2023). Rub ‘n’ roll – pigs, Sus scrofa domesticus, display rubbing and rolling behaviour when exposed to odours. Applied Animal Behaviour Science. 266:106022
DOI: https://doi.org/10.1016/j.applanim.2023.106022

Rørvang MV, Schild S-LA, Stenfelt J, Grut R, Gadri MA, Valros A, Nielsen BL and Wallenbeck A (2023) Odor exploration behavior of the domestic pig (Sus scrofa) as indicator of enriching properties of odors. Front. Behav. Neurosci. 17:1173298. doi: 10.3389/fnbeh.2023.1173298
DOI: https://doi.org/10.3389/fnbeh.2023.1173298

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-06-26
Senast uppdaterad: 2024-03-27