RNA-sekvenseringsdata från patienter med hjärtsjukdom och kontroller

SND-ID: 2023-80-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/e48r-gn02

Citering

Skapare/primärforskare

Victoria Rotter Sopasakis - Göteborgs universitet, Avdelningen för laboratoriemedicin, Institutionen för biomedicin orcid

Lillemor Mattsson Hultén - Göteborgs universitet, Avdelningen för laboratoriemedicin, Institutionen för biomedicin orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Avdelningen för laboratoriemedicin, Institutionen för biomedicin rorId

Beskrivning

Data i denna studie kommer från RNA-sekvenseringsanalys av förmaksvävnad från humana hjärtan från patienter som genomgick coronary artery bypass grafting (CABG) eller aortic valve replacement (AVR) samt förmaksvävnad från organdonatorer (kontroller) och inköpt humant RNA från förmaksvävnad (kontroller).

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Kodad humandata (RNA)

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Patienter som genomgått coronary artery bypass grafting (CABG) or aortic valve replacement (AVR) (experimentell grupp) och organdonatorer och inköpt humant RNA (kontrollgrupp).

Studiedesign

Experimentell studie

Preklinisk studie

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för laboratoriemedicin, Institutionen för biomedicin

Etikprövning

Göteborg - dnr 560-12 and 436-15

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Biokemi och molekylärbiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Genetik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Bioinformatik och systembiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medicinsk genetik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Cell- och molekylärbiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Joakim Sandstedt, Kristina Vukusic, Elham Rekabdar, Göran Dellgren, Anders Jeppsson, Lillemor Mattsson Hultén, Victoria Rotter Sopasakis. Markedly reduced myocardial expression of γ-protocadherins and long non-coding RNAs in patients with heart disease. International Journal of Cardiology, vol 344 (2021), page 149–159.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2021.09.046

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2023-04-17

Version 1: 2023-04-17

DOI: https://doi.org/10.5878/e48r-gn02

Kontakter för frågor om data

Lillemor Mattsson Hultén

lillemor.mattsson@wlab.gu.se

Victoria Rotter Sopasakis

victoria.rotter@clinchem.gu.se

Publicerad: 2023-04-17