Data från: "Effekten av ökad sedimentbelastning och ljusinsläpp på vattendrags primärproduktion, respiration och algsammansättning"

SND-ID: 2023-75-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/xvy7-q004

Citering

Skapare/primärforskare

Maria Myrstener - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Skogens Ekologi och Skötsel rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.seksko.2019.4.2-92

Beskrivning

Detta dataset sammanställdes till artikeln "Experimental riparian forest gaps and increased sediment loads modify stream metabolic patterns and biofilm composition". Rådata inkluderar syrgasdata, temperatur och chl a från experimentella kanaler/bäckar. Projektet i stort syftar till att öka förståelsen för skogsbrukets påverkan på rinnande vatten och specifikt hur kantzoner bäst utformas för att värna ekologiska funktioner i små bäckar. Huvudfrågeställningen i den specifika artikeln är hur finsediment och ljusförhållanden påverkar algtillväxt i boreala källflöden (små bäckar).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2022-07-01 – 2022-10-31

Variabler

24

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Experiment
 • Beskrivning av insamlingsmetod: We estimated biofilm biomass as chl α (µg cm-2) in each channel. For all chl α estimates, we used a BenthoTorch, an in-situ, hand-held fluorometric instrument (bbe Moldaenke, Germany). The BenthoTorch estimates chl α and distinguishes between diatoms, green algae and cyanobacteria. Estimates of total chl α from a BenthoTorch compare well with conventional spectrophotometric methods when biofilms are relatively thin, as in our situation. However when quantifying community composition, the BenthoTorch have been shown to overestimate the abundance of diatoms, yet the instrument performs well in factory calibrations against standards. Still, we only used the community composition results to note presence or absence of green algae in the channels. All statistical analyses used the sum of diatoms, green algae and cyanobacteria (i.e. total chl α).
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-07-01 – 2022-10-31
 • Instrument: BenthoTorch (Tekniskt/-a instrument) - Handheld, in situ fluorometric chla analyser
 • Tidsupplösning: 7 dag

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Experiment
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Each channel was equipped with a miniDOT (Precision Measurement Engineering Inc., USA) to record dissolved oxygen. Metabolism was estimated using the single-station diel oxygen method approach where gross primary production (GPP) and Ecosystem Respiration (ER) was estimated using Bayesian inverse modelling.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-07-01 – 2022-10-31
 • Instrument: miniDOT (Tekniskt/-a instrument) - A miniDOT records dissolved oxygen and is deployed in water
 • Tidsupplösning: 10 minut
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västerbottens län, Västerbotten

Geografisk beskrivning: De experimentella kanalerna finns vid Svartbergets forskningsstation utanför Vindeln i Västerbotten. De undersökta bäckarna finns utanför Nordmaling, Rödånäs, Gräsmyr, Bjurholm och Vindeln.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Skogens Ekologi och Skötsel

Medverkande

Lenka Kuglerová - Sveriges lantbruksuniversitet, Skogens ekologi och skötsel

Larry Greenberg - Karlstad universitet

Finansiering 1

 • Finansiär: FORMAS rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2019-01108

Finansiering 2

 • Finansiär: Världsnaturfonden WWF rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 300326
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Sjöar och vattendrag (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Myrstener, M., Greenberg, L. & Kuglerova L. (2023). Experimental riparian forest gaps and increased sediment loads modify stream metabolic patterns and biofilm composition. Ecosphere.
DOI: https://doi.org/10.1002/ecs2.4695

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Licens

CC0 1.0

Versioner

Version 1. 2023-10-02

Version 1: 2023-10-02

DOI: https://doi.org/10.5878/xvy7-q004

Kontakt för frågor om data

Maria Myrstener

maria.myrstener@slu.se

Publicerad: 2023-10-02
Senast uppdaterad: 2023-10-25