Dataset för SOU 2023:18 Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för en hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften

SND-ID: 2023-69-1. Version: 4. DOI: https://doi.org/10.5878/tnzz-m331

Ladda ner data

Visa mindre..

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Ulrika Liljeberg - Utredning M 2022:03 Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

Mattias Schain - Utredning M 2022:03 Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

Kristina Forsbacka - Utredning M 2022:03 Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

M 2022:03 Stärkta incitament för utbyggd vindkraft

Diarienummer hos huvudman

Komm2022/00647/M 2022:03

Beskrivning

Alla delar av materialet kan inte tillgängliggöras som öppet tillgängliga data. Se innehållsförteckningen (Arkivförteckning[...].xlsx) för detaljer om vad som ingår i detta dataset och vad som endast finns hos Riksarkivet.

Utredningen är en statlig offentlig utredning (SOU). Uppdraget framgår av regeringens direktiv 2022:27 och 2022:135. Kärnan i uppdraget är att lämna förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, och på system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av sådan utbyggnad. Utredningen har bedrivits mellan den 7 april 2022 och den 27 april 2023. Datamaterialet består av betänkandets underlag. Detta inbegriper bland annat konsekvensberäkningar och datakörningar mot fastighetsregistret och databasen Vindbrukskollen, enkätmaterial till vindkraftsprojektörer, insamlade s.k. bygdemedelsavtal från Sveriges kommuner samt diverse myndighets- och forskningsrapporter.

Datasetet består av betänkandets underlag. Detta inbegriper bland annat konsekvensberäkningar och datakörningar mot fastighetsregistret och databasen Vindbrukskollen,

... Visa mer..
Alla delar av materialet kan inte tillgängliggöras som öppet tillgängliga data. Se innehållsförteckningen (Arkivförteckning[...].xlsx) för detaljer om vad som ingår i detta dataset och vad som endast finns hos Riksarkivet.

Utredningen är en statlig offentlig utredning (SOU). Uppdraget framgår av regeringens direktiv 2022:27 och 2022:135. Kärnan i uppdraget är att lämna förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, och på system för att kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av sådan utbyggnad. Utredningen har bedrivits mellan den 7 april 2022 och den 27 april 2023. Datamaterialet består av betänkandets underlag. Detta inbegriper bland annat konsekvensberäkningar och datakörningar mot fastighetsregistret och databasen Vindbrukskollen, enkätmaterial till vindkraftsprojektörer, insamlade s.k. bygdemedelsavtal från Sveriges kommuner samt diverse myndighets- och forskningsrapporter.

Datasetet består av betänkandets underlag. Detta inbegriper bland annat konsekvensberäkningar och datakörningar mot fastighetsregistret och databasen Vindbrukskollen, enkätmaterial till vindkraftsprojektörer, insamlade s.k. bygdemedelsavtal från Sveriges kommuner samt diverse myndighets- och forskningsrapporter. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Information om upphovsmän till delarbeten och publikationer; video- och röstinspelning av utredare i presentationsfilmer

Språk

Metod och utfall

Population

Kommuner, närboende och lokalsamhället med relevans för svensk vindkraftsutbyggnad

Tidsdimension

Urvalsmetod

Tidsperiod(er) som undersökts

2020 – 2022

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Sammanfattning
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Samråd med kommuner, projektörer, närboende, myndigheter, intresseorganisationer och andra berörda parter
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-04-07 – 2023-03-31
 • Datainsamlare: M 2022:03, Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
 • Datakälla: Kommunikation: Mellanmänsklig, Kommunikation

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Sammanfattning
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Kartläggning av motsvarande system i andra nordiska länder
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-06-01 – 2023-03-31
 • Datainsamlare: M 2022:03, Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
 • Instrument: Intervjuer - Intervjuer med företrädare för myndigheter och andra aktörer i Danmark, Finland, Norge och Island
 • Instrument: Kartläggning (Övrigt) - Kartläggning av tillgänglig information på internet.
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Juridiska, Kommunikation: Mellanmänsklig, Register/handlingar/förteckningar, Kommunikation

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Deltagande fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Studiebesök på vindkraftsparker och hos närboende
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-09-01 – 2022-11-30
 • Datainsamlare: M 2022:03, Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
 • Datakälla: Kommunikation: Mellanmänsklig, Geografiskt område, Kommunikation
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Sammanfattning
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Samråd med kommuner, projektörer, närboende, myndigheter, intresseorganisationer och andra berörda parter
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-04-07 – 2023-03-31
 • Datainsamlare: M 2022:03, Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
 • Datakälla: Kommunikation: Mellanmänsklig, Kommunikation

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Sammanfattning
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Kartläggning av motsvarande system i andra nordiska länder
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-06-01 – 2023-03-31
 • Datainsamlare: M 2022:03, Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
 • Instrument: Intervjuer - Intervjuer med företrädare för myndigheter och andra aktörer i Danmark, Finland, Norge och Island
 • Instrument: Kartläggning (Övrigt) - Kartläggning av tillgänglig information på internet.
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar: Juridiska, Kommunikation: Mellanmänsklig, Register/handlingar/förteckningar, Kommunikation

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Deltagande fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Studiebesök på vindkraftsparker och hos närboende
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-09-01 – 2022-11-30
 • Datainsamlare: M 2022:03, Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
 • Datakälla: Kommunikation: Mellanmänsklig, Geografiskt område, Kommunikation

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Enkätundersökning till vindkraftsprojektörer
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-10-01 – 2022-11-01
 • Datainsamlare: Westander Klimat och Energi
 • Urvalsstorlek: 32
 • Antal svar: 18
 • Antal ej svarande: 14
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 14
 • Datakälla: Kommunikation: Mellanmänsklig, Kommunikation

Datainsamling 5

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Insamling av så kallade bygdemedelsavtal från kommuner
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2023-01-01 – 2023-02-28
 • Datainsamlare: M 2022:03, Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
 • Urvalsstorlek: 290
 • Antal svar: 20
 • Antal ej svarande: 89
 • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 89
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Register/handlingar/förteckningar
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge

Geografisk beskrivning: Huvudsakligt fokus Sverige. Jämförande policyanalys med nordiska länder.

Administrativ information

Uppdragsgivare

Regeringen - Dir. 2022:27, dir. 2022:135

Finansiering

 • Finansiär: Regeringen
 • Diarienummer hos finansiär: Dir. 2022:27, dir. 2022:135
 • Projektnamn på ansökan: M 2022:03 Stärkta incitament för utbyggd vindkraft
Publikationer

SOU 2023:18 Vindens värde - Kompensation, incitament och planering för en hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften
ISBN: 978-91-525-0593-9

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 4. 2023-06-21

Version 4: 2023-06-21

DOI: https://doi.org/10.5878/tnzz-m331

Data tillagda: Videopresentationer av betänkandet tillagda (ID 101-105b)

Metadata korrigerade: Ny version av "Arkivförteckning Incitamentsutredningen Öppet arkiv"

Version 3. 2023-05-25

Version 3: 2023-05-25

DOI: https://doi.org/10.5878/4nyf-3z08

Metadata korrigerade: Filnamnen har modifierats med tillägg av inledande nollor i en- och tvåsiffriga ID-nummer för att möjliggöra tydligare filnamnssortering.

Version 2. 2023-05-15

Version 2: 2023-05-15

DOI: https://doi.org/10.5878/dfvy-4n34

Data tillagda: I denna version har dokument som tidigare var noterade som ”Bearbetas” färdigställts och lagts till: ID 50, 56-63, 77, 128.

Metadata tillagda: Uppdaterat readmefil, uppdaterat fil- och arkivförteckning.

Version 1. 2023-04-27

Version 1: 2023-04-27

DOI: https://doi.org/10.5878/exe7-2x70

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2023-06-21
Senast uppdaterad: 2023-10-18