Spårämnesdata (Mn/Ca) från bottenlevande foraminiferer, provtagna i ytsediment från Gullmarsfjorden, Sverige

SND-ID: 2023-61-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/50fg-7x12

Citering

Skapare/primärforskare

Inda Brinkmann - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Geologiska institutionen rorId

Beskrivning

Dataset över Mn/Ca i skal av Bulimina marginata och Nonionellina labradorica (CTG-märkta) analyserades genom laserspektroskopi (LA-ICP-MS). Mn/Ca mättes i de tre senast bildade kamrarna (n, n-1, n-2), och i skal av Bulimina marginata analyserades även de första kamrarna, så kallade 'proloculus' (p). Exemplaren provtogs från ytsediment från två platser i Gullmarsfjorden under 2018 och 2019. Datasetet är en del av en studie som undersöker hur Mn/Ca kvoten i foraminiferers skal påverkas av förändrad syrehalt i bottenvatten.

Sediment från Gullmarsfjorden provtogs i september 2018, februari 2019 och juni 2019 (R/V Oscar von Sydow respektive R/V Skagerak) på två platser: GF 117 (115–117 m vattendjup; 58º19.695’N, 11º33.147’E) och GF 71 (69–71 m vattendjup; 58º17.116’N, 11º30.546’E). Proven togs med en GEMAX® twin-barrel corer (modifierad Gemini corer, 9 cm diameter, från Oy Kart AB, Finland). Sedimentprov togs från ytan av sedimentkärnorna (0-1 cm och 1-2 cm) och CTG tillsattes för att särskilja mellan levande och döda foraminiferer. Utvalda (nu döda) exemplar blektes (NaOCl 5%) innan analyserna. K

... Visa mer..
Dataset över Mn/Ca i skal av Bulimina marginata och Nonionellina labradorica (CTG-märkta) analyserades genom laserspektroskopi (LA-ICP-MS). Mn/Ca mättes i de tre senast bildade kamrarna (n, n-1, n-2), och i skal av Bulimina marginata analyserades även de första kamrarna, så kallade 'proloculus' (p). Exemplaren provtogs från ytsediment från två platser i Gullmarsfjorden under 2018 och 2019. Datasetet är en del av en studie som undersöker hur Mn/Ca kvoten i foraminiferers skal påverkas av förändrad syrehalt i bottenvatten.

Sediment från Gullmarsfjorden provtogs i september 2018, februari 2019 och juni 2019 (R/V Oscar von Sydow respektive R/V Skagerak) på två platser: GF 117 (115–117 m vattendjup; 58º19.695’N, 11º33.147’E) och GF 71 (69–71 m vattendjup; 58º17.116’N, 11º30.546’E). Proven togs med en GEMAX® twin-barrel corer (modifierad Gemini corer, 9 cm diameter, från Oy Kart AB, Finland). Sedimentprov togs från ytan av sedimentkärnorna (0-1 cm och 1-2 cm) och CTG tillsattes för att särskilja mellan levande och döda foraminiferer. Utvalda (nu döda) exemplar blektes (NaOCl 5%) innan analyserna. Koncentrationerna av spårelementinnehållet i skalväggen analyserades med laserspektroskopi (LA-ICP-MS; geologiska institutionen, Lunds universitet, Lund, Sverige). För ytterligare information, se den engelska katalogposten. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-09-17 – Pågående

2019-02-24 – Pågående

2019-06-11 – Pågående

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Lyse församling, Bokenäset församling

Geografisk beskrivning: Gullmarn (även kallad Gullmaren eller Gullmarsfjorden)

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Geologiska institutionen

Medverkande

Helena L. Filipsson - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Christine Barras - University of Angers, Laboratory of Planetology and Geodynamics

Joan M. Bernhard - Woods Hole Oceanographic Institution, Department of Geology and Geophysics

K. Mareike Paul - Helsingfors universitet, Avdelningen för geovetenskaper och geografi orcid

Magali Schweizer - University of Angers, Laboratoire de Planétologie et Géosciences

... Visa mer..

Helena L. Filipsson - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Christine Barras - University of Angers, Laboratory of Planetology and Geodynamics

Joan M. Bernhard - Woods Hole Oceanographic Institution, Department of Geology and Geophysics

K. Mareike Paul - Helsingfors universitet, Avdelningen för geovetenskaper och geografi orcid

Magali Schweizer - University of Angers, Laboratoire de Planétologie et Géosciences

Andrea Somogyi - Synchrotron SOLEIL, Nanoscopium

Sha Ni - University of Hamburg, Institute for Geology

Tom Jilbert - Helsingfors universitet, Avdelningen för geovetenskaper och geografi

Visa mindre..

Finansiering 1

 • Finansiär: Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund rorId

Finansiering 2

 • Finansiär: Finlands Akademi rorId

Finansiering 3

 • Finansiär: Crafoordska stiftelsen rorId

Finansiering 4

 • Finansiär: Europeiska forskningsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 730872
 • Information om finansiering: CALIPSOplus under the EU Framework Programme for Research and Innovation HORIZON 2020

Finansiering 5

 • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2017-04190_VR
... Visa mer..

Finansiering 1

 • Finansiär: Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund rorId

Finansiering 2

 • Finansiär: Finlands Akademi rorId

Finansiering 3

 • Finansiär: Crafoordska stiftelsen rorId

Finansiering 4

 • Finansiär: Europeiska forskningsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 730872
 • Information om finansiering: CALIPSOplus under the EU Framework Programme for Research and Innovation HORIZON 2020

Finansiering 5

 • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2017-04190_VR

Finansiering 6

 • Finansiär: Woods Hole Oceanographic Institution rorId
 • Information om finansiering: The Investment in Science Fund at WHOI
Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geokemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2023-03-30