Dataset med 3D-foraminifera för att avslöja miljöförändringar i Östersjöns inlopp under de senaste 200 åren

SND-ID: 2023-40-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/285v-pt74

Citering

Skapare/primärforskare

Constance Choquel - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Geologiska institutionen, Lunds universitet rorId

Beskrivning

Dataset med 3D-rekonstruktioner av foraminifären Elphidium clavatum (marin protist med kalcitskal) som förvärvats vid Beamline BL 47XU, SPring-8 synkrotronanläggning (Japan). En voxelstorlek på 0,5 µm användes. Totalt skannades 124 exemplar av Elphidium clavatum. För varje exemplar finns följande filer tillgängliga: en samling råbilder (mappen "cropped"), en samling binära bilder (mappen "mask"), en 3D-rekonstruktion (STL-fil) och två ögonblicksbilder av 3D-rekonstruktionen. Sedimentkärnor samlades in 2013 under en kryssning med R/V Skagerak vid Öresundsstationen DV, norr om ön Ven (55°55,59′ N, 12°42,66′ E). Från sedimentkärnan valdes 16 sedimentlager ut som representerar de senaste 200 åren (dvs. ungefär åren ~2013, ~2010, ~2005, ~2002, ~1993, ~1986, ~1978, ~1960, ~1939, ~1923, ~1906, ~1890, ~1873, ~1857, ~1840 och ~1807). Mellan fem och tio exemplar av Elphidium clavatum valdes ut från varje lager. Datamängden är en del av studien som utforskar 3D-tidsserier av mikrofossil som registrerar miljöförhållanden i Östersjöns inlopp från den tidigindustriella perioden (1800-talet) till nutid (2010

... Visa mer..
Dataset med 3D-rekonstruktioner av foraminifären Elphidium clavatum (marin protist med kalcitskal) som förvärvats vid Beamline BL 47XU, SPring-8 synkrotronanläggning (Japan). En voxelstorlek på 0,5 µm användes. Totalt skannades 124 exemplar av Elphidium clavatum. För varje exemplar finns följande filer tillgängliga: en samling råbilder (mappen "cropped"), en samling binära bilder (mappen "mask"), en 3D-rekonstruktion (STL-fil) och två ögonblicksbilder av 3D-rekonstruktionen. Sedimentkärnor samlades in 2013 under en kryssning med R/V Skagerak vid Öresundsstationen DV, norr om ön Ven (55°55,59′ N, 12°42,66′ E). Från sedimentkärnan valdes 16 sedimentlager ut som representerar de senaste 200 åren (dvs. ungefär åren ~2013, ~2010, ~2005, ~2002, ~1993, ~1986, ~1978, ~1960, ~1939, ~1923, ~1906, ~1890, ~1873, ~1857, ~1840 och ~1807). Mellan fem och tio exemplar av Elphidium clavatum valdes ut från varje lager. Datamängden är en del av studien som utforskar 3D-tidsserier av mikrofossil som registrerar miljöförhållanden i Östersjöns inlopp från den tidigindustriella perioden (1800-talet) till nutid (2010-talet). Datasetets storlek är 57 GB. Kontakta huvudförfattaren för ytterligare information.

124 exemplar av Elphidium clavatum från 16 sedimentlager skannades. För varje exemplar finns följande filer tillgängliga: en samling råbilder i TIF-format (mappen "cropped"), en samling binära bilder i TIF-format (mappen "mask"), en 3D-rekonstruktion i STL-format och två ögonblicksbilder av 3D-rekonstruktionen i TIF eller PNG-format. En voxelstorlek på 0,5 µm användes. Data för varje exemplar finns i mappar namngett på följande sätt: DV(sedimentdjup i cm)-sp(exemplarnummer)-(beräknat år), t.ex. ”DV1-sp2-2013” (sedimentdjup: 1 cm, exemplar nummer 2, beräknat år 2013). Exempel på lämpliga program för att öppna filerna inkluderar ImageJ och MeshLab.

Antal filer totalt: 69 652 (plus en readme-fil med dokumentation)
Antal mappar totalt: 390
Datasetets storlek: 57,1 GB Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1807 – 2013

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län, Öresund

Geografisk beskrivning: Sedimentkärnor samlades in 2013 under en kryssning med R/V Skagerak vid Öresundsstationen DV, norr om ön Ven (55°55.59′ N, 12°42.66′ E).

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Geologiska institutionen, Lunds universitet

Medverkande

Behnaz Pirzamanbein - Lunds universitet, Statistiska institutionen orcid

Laurie Charrieau - Alfred Wegenerinstitutet, Marine Biogeosciences

Gerhard Schmiedl - Hamburgs universitet, Institute for Geology

Sha Ni - Hamburgs universitet, Institute for Geology

Dirk Müter - FORCE Technology, Brøndby, Danmark

... Visa mer..

Behnaz Pirzamanbein - Lunds universitet, Statistiska institutionen orcid

Laurie Charrieau - Alfred Wegenerinstitutet, Marine Biogeosciences

Gerhard Schmiedl - Hamburgs universitet, Institute for Geology

Sha Ni - Hamburgs universitet, Institute for Geology

Dirk Müter - FORCE Technology, Brøndby, Danmark

Kotaro Hirose - University of Hyogo, Institute of Natural and Environmental Sciences

Yusuke Seto - Osaka Metropolitan University, Department of Geosciences

Visa mindre..

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017-00671

Finansiering 2

  • Finansiär: Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund rorId

Finansiering 3

  • Finansiär: Formas rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2012-2140

Finansiering 4

  • Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2023-03-16