Poäng för svaren av läkare och ChatGPT på specialistexamen i allmänmedicin

SND-ID: 2023-311. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/j8jh-5128

Citering

Skapare/primärforskare

Rasmus Arvidsson - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa

Ronny Gunnarsson - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa orcid

Artin Entezarjou - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa

David Sundemo - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa orcid

Carl Wikberg - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institionen för medicin rorId

Beskrivning

Dessa poäng sammanställdes som en del av en studie som jämförde ChatGPT:s prestationer med riktiga läkares på specialistexamen i allmänmedicin.

Poäng från noll till tio på fall från examina från åren 2017-2022. För mer information, se README.txt.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Anonyma svar från SFAM:s specialistexamen i allmänmedicin 2017-2022 och svar från ChatGPT på samma case.

Tidsdimension

Studiedesign

Observationsstudie

Beskrivning av studiedesign

ChatGPT:s poäng jämfördes med riktiga läkares poäng på fall från den svenska specialistexamen i allmänmedicin.

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
1. Slumpmässigt utvalda läkares svar - ett svar valdes slumpmässigt för varje fall.
2. Toppsvar, läkare - ett svar för varje fall som valts av examensgranskarna som exempel på ett mycket bra svar.
3. ChatGPT-svar - svar som givits av ChatGPT-4, versionen från 3 augusti 2023.

Tidsperiod(er) som undersökts

2017 – 2022

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Simulering
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Frågor ställda till ChatGPT-4
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2023-08-23 – 2023-08-23
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet
  • Instrument: ChatGPT-4 (Övrigt)

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Pedagogiska mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: SFAM:s specialistexamen i allmänmedicin
  • Datainsamlare: Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institionen för medicin

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Annan medicinteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmänmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Upphovsrätt

Copyright gäller för exempelfallet i README-filen. Se LICENSE.txt.

Licens

Annan

Versioner

Version 1. 2024-03-08

Version 1: 2024-03-08

DOI: https://doi.org/10.5878/j8jh-5128

Publicerad: 2024-03-08
Senast uppdaterad: 2024-03-08