Vegetationstäckning och sedimentdata för Gåsfjärden och Storsjön, Sverige

SND-ID: 2023-286. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/j8br-vd54

Citering

Skapare/primärforskare

Bingjie Yang - Royal Netherlands Institute for Sea Research orcid

Karl Ljung - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Wenxin Ning - Lunds universitet, Geologiska institutionen

Helena Filipsson - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Anne Birgitte Nielsen - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Geologiska institutionen rorId

Beskrivning

Vegetationstäckning och sedimentdata från Gåsfjärden, Östersjön och Storsjön, Småland, Sverige.

Innehåller procentuell vegetationstäckning uppskattad med den pollenbaserade algoritmen Landscape Reconstruction Algorithm (LRA), samt mätningar av organiskt material i sedimentkärnor som gjorts med hjälp av ligninfenoler.

Se readme och den tillhörande artikeln för vidare metodbeskrivning:
Yang, B., Ljung, K., Ning, W., Filipsson H.L., Nielsen, A.B. Relationships between land use and terrestrial organic matter transfer to the Baltic Sea over the last 500 years. JGR Biogeosciences, Submitted.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Uppgifter om upphov till publikationer

Språk

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Experiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Se den engelskspråkiga katalogposten för detaljer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-05-01 – 2020-12-01
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Småland, Östersjön

Geografisk beskrivning: Kustnära område, insjöområde

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Geologiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geokemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Botanik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ning, W., Nielsen, A. B., Norbäck Ivarsson, L., Jilber, T., Åkesson, C. M., Slomp, C. P., Andrén, E., Broström, A., & Filipsson, H. L. (2018). Anthropogenic and climatic impacts on a coastal environment in the Baltic Sea over the last 1000 years. In Anthropocene (Vol. 21, pp. 66–79).
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ancene.2018.02.003
URN: urn:nbn:se:sh:diva-34716
SwePub: oai:DiVA.org:sh-34716

Ning, W., Tang, J., & Filipsson, H. L. (n.d.). Long-term coastal openness variation and its impact on sediment grain-size distribution : A case study from the Baltic Sea. In Earth Surface Dynamics (Vol. 4, Issue 4, pp. 773–780).
DOI: https://doi.org/10.5194/esurf-4-773-2016
SwePub: oai:lup.lub.lu.se:d23920df-a8a8-4b01-ad40-05d54b0f921d

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-12-18