Mexikansk Förmögenhetsfördelning 1810-1910

SND-ID: 2023-242. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/q8sr-qz06

Citering

Skapare/primärforskare

Diego Castañeda Garza - Uppsala Universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Ekonomisk-historiska institutionen rorId

Beskrivning

ZIP-filerna innehåller flera filer med testamenten från Mexiko mellan 1810 och 1910 insamlade för att mäta mexikansk förmögenhetsfördelning under Mexikos första århundrade av självständighet. Huvudfilen är wills_clean.xlsx, som innehåller hela samlingen av testamenten; i den filen hittar du variabler för år, stat och förmögenhet, inte exklusive skulder, skulder och förmögenhet (nettoförmögenhet). Du kan använda den här filen i kombination med do-filen cleaningroutine_for_social_tables för att skapa de detaljerade sociala tabellerna.

Resten av filerna består av datafiler med sociala tabeller (för jämförelse) och xlsx-filer med testamenten från huvudfilen dividerat med decennium för att underlätta beräkningar med hjälp av do-filen inequality_analysis_ routine_clean.do från vilken du kommer att kunna reproducera resten av analysen (obalanserat prov och generaliserad beta, lognormal, etc.)

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Individer som lämnat testamenten.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1810 – 1910

Antal individer/objekt

4960

Viktning

Yes it contains weights for the social tables. It is in the do file. cleaningroutine_for_social_tables.do the variable is the social structure as used in the Padrones de trabajadores.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Transkription
  • Beskrivning av insamlingsmetod: I took pictures of old wills and trascribed their inventories.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-03 – 2022-06
  • Urvalsstorlek: 4960
  • Datakälla: Övrigt
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Mexiko

Geografisk beskrivning: Wills from 27 different Mexican states obtained from Mexican archives (Archivo de Notarias de la Ciudad de México, Archivo General del Estado de Yucatán, Testamentos del Colegio de Sonora, Archivo Municipal de Saltillo, Archivo Histórico Municipal de Michoacán.)

Lägsta geografiska enhet

Landskap

Högsta geografiska enhet

Landskap

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Ekonomisk-historiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomisk historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi (CESSDA Topic Classification)

Inkomster, egendom och investeringar/sparande (CESSDA Topic Classification)

Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2023-11-20