Tvättbeteende i Sverige

SND-ID: 2023-237. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/cnaf-v548

Citering

Skapare/primärforskare

Erik Klint - Chalmers tekniska högskola, Teknikens ekonomi och organisation orcid

Gregory Peters - Chalmers tekniska högskola, Teknikens ekonomi och organisation orcid

Lars-Olof Johansson - Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola - Teknikens ekonomi och organisation rorId

Beskrivning

Tvättbeteende hos Svenska hushåll (med fokus på smutstvätt). Data innehåller spss-filer från två större enkätstudier, samt transkriptioner från fyra chatintervjuer. Samtlig data och metadata är på svenska.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Kön, Ålder, Hushållets inkomstnivå, Yrke, Boendeform, Utbildning

Språk

Metod och utfall

Population

Svenska medborgare

Tidsperiod(er) som undersökts

2022-10-01 – 2023-06-30

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Data representativ för en svensk population

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Teknikens ekonomi och organisation

Finansiering 1

  • Finansiär: Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-01089
  • Projektnamn på ansökan: Technical and behavioural change for a more sustainable textile life cycle

Finansiering 2

  • Finansiär: Chalmers tekniska högskola rorId
  • Projektnamn på ansökan: AoAE TEG - The Psychology of Saving Energy
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Bostäder (CESSDA Topic Classification)

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Socialpsykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Psykologi (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2024-04-25