Samhällen i infrastrukturmiljöer är artrika men hyser bara delvis arter kopplade till ängs- och betesmarker

SND-ID: 2023-23-1.

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Juliana Dániel-Ferreira - Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald orcid

Yoan Fourcade - Univ Paris-Est Créteil, Sorbonne Université, Université Paris Cité, CNRS, IRD, INRAE, Institut d’écologie et des sciences de l’environnement, IEES orcid

Riccardo Bommarco - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Jörgen Wissman - Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för biologisk mångfald orcid

Erik Öckinger - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2023.4.4.IÄ-7

Beskrivning

Denna studie är en del av projektet GINFRA – green rights-of-way infrastructure for biodiversity and ecosystem services. Projektets huvudsyfte var att kvantifiera om linjära infrastrukturmiljöer (vägkanter och kraftledningsgator) bidrar till mångfalden av växter och insekter i olika rumsliga skalor. Detta gjordes genom att uppskatta hur linjära infrastrukturmiljöers mängd i landskapet bidrar till mångfalden samt hur mycket de bidrar till landskapets konnektivitet.

Datan samlades genom att inventera dagfjärilar, humlor, och växter i fem typer av gräsmarker (betesmarker, vägrenar längs enskilda vägar, vägrenar längs allmänna vägar, kraftledningsgator, och åkerkanter). Alla dessa habitat typer fanns inom 32 landskap med 4 km² area, som skiljde sig i areal av linjära infrastrukturmiljöer (vägrenar och kraftledningsgator) och ängs-och betesmarker. Arealen av andra markanvändningar var konstanta mellan landskap och alla landskap var skogsdominerade.

This study makes part of the research project GINFRA – green rights-of-way infrastructure for biodiversity and ecosystem services. The aim of the proj

... Visa mer..
Denna studie är en del av projektet GINFRA – green rights-of-way infrastructure for biodiversity and ecosystem services. Projektets huvudsyfte var att kvantifiera om linjära infrastrukturmiljöer (vägkanter och kraftledningsgator) bidrar till mångfalden av växter och insekter i olika rumsliga skalor. Detta gjordes genom att uppskatta hur linjära infrastrukturmiljöers mängd i landskapet bidrar till mångfalden samt hur mycket de bidrar till landskapets konnektivitet.

Datan samlades genom att inventera dagfjärilar, humlor, och växter i fem typer av gräsmarker (betesmarker, vägrenar längs enskilda vägar, vägrenar längs allmänna vägar, kraftledningsgator, och åkerkanter). Alla dessa habitat typer fanns inom 32 landskap med 4 km² area, som skiljde sig i areal av linjära infrastrukturmiljöer (vägrenar och kraftledningsgator) och ängs-och betesmarker. Arealen av andra markanvändningar var konstanta mellan landskap och alla landskap var skogsdominerade.

This study makes part of the research project GINFRA – green rights-of-way infrastructure for biodiversity and ecosystem services. The aim of the project was to quantify whether linear infrastructure habitats (road verges and power-line corridors) support biodiversity by assessing the influence of the area of these habitats in the landscape, their contribution to landscape connectivity and population persistence.
The linked data was collected by surveying butterflies, bumblebees, and vascular plants in five types of prevalent grasslands (pastures, road verges along small gravel roads, road verges along big paved roads, power line corridors, and field borders). These grasslands were embedded in 32 landscapes with an area of 4 km2 that differed in the area of linear infrastructure habitats (road verges and power line corridors) and semi-natural grasslands of high nature value, while other land-use types were kept constant. The landscapes were dominated by forest.
Within each grassland habitat, the surveyor established a 200 m transect and then identified all butterflies and bumblebees along it. For plants, a 1 x 1 m quadrat was established at the centre of a 50 m section in each transect, i.e. each transect had four plots in which all plant species were identified.

The dataset consists of the following files:
1. Transect_coordinates: this file contains the coordinates for the beginning, end, and centroid of each transect. The explanation for each column in this file is as follows:

Landscape: corresponds to the code of each 2 × 2 km landscape in which the transects are embedded.
Transect_type: The name of the grassland habitat type is given. All landscapes contained at least three of the habitats: pastures, road verges along small gravel roads and road verges along big paved roads. The other two habitats, power line corridors and field borders, were present in only some of the landscapes. Power line corridors were present in half (i.e. 16) of the landscapes due to the design of the study.
Start_X: Gives the x-coordinate for the start of the transect.
Start_Y: Gives the y-coordinate for the start of the transect.
End_X: Gives the x-coordinate for the end of the transect.
End_Y: Gives the y-coordinate for the start of the transect.
Centroid_X: Gives the x-coordinate for the centroid of the transect. This was calculated with ArcMap 10.7 using the start and end coordinates stated above.
Centroid_Y: Gives the y-coordinate for the centroid of the transect. This was calculated with ArcMap 10.7 using the start and end coordinates stated above.

All coordinates use the Swedish National reference frame, SWEREF99.

2. Database_alpha_diversity: This file contains the necessary information for the analysis exploring whether species richness of butterflies, bumblebees, and vascular plants differs among the grassland habitat types, and whether such differences relate to the area of linear infrastructure habitats in the surrounding landscape and/or on the area of semi-natural pastures of high nature value.

Landscape: corresponds to the code of each 2 × 2 km landscape in which the transects are embedded.
Transect_type: The name of the grassland habitat type is given. All landscapes contained at least three of the habitats: pastures, road verges along small gravel roads and road verges along big paved roads. The other two habitats, power line corridors and field borders, were present in only some of the landscapes. Power line corridors were present in half (i.e. 16) of the landscapes due to the design of the study.
Butterfly_richness: Gives the number of butterfly species found along the corresponding transect type in a specific landscape.
Bumblebee_richness: Gives the number of bumblebee species found along the corresponding transect type in a specific landscape.
Vascular_plant_richness: Gives the number of vascular plant species found in all the four plots placed along the transect.
Semi-natural_pastures: Gives the total area of semi-natural pastures of high nature value in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Powerline: Gives the total area of power line corridors in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Railway: Gives the total area of railways in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Road: Gives the total area of private (small) roads in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Public_road: Gives the total area of public (big) roads in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Between_fields: Gives the total area of grassy field borders in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Forest: Gives the total area of forest in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Arable: Gives the total area of arable land in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Semi-natural_pastures: Gives the total area in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Open_areas: Gives the total area of open areas (e.g. ley, parks, or other open grassy areas that are not semi-natural pastures of high nature value) in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Urban: Gives the total area of urban areas in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
Water: Gives the total area of water surfaces in square kilometres within the corresponding 2 × 2 km landscape.
PL: Stands for PowerLine. This field indicates whether the corresponding landscape had a presence (1) or absence (0) of a power line corridor. This was used as an explanatory factor in the models.
RD: Stands for Road Density. This field indicates whether the corresponding landscape had a high (1) or a low (0) density of roads. This was used as an explanatory factor in the models.

3. Mean_abundance: This file contains the list of species found in the study, whether they were present in the Swedish Red list (2015), as well as the mean abundances, minimum abundances, and maximum abundances for each species in each habitat type.
Taxa: describes to which species group (taxa) the corresponding species belongs to. It can be either a bumblebee, a butterfly, or a vascular plant species or species group.
Species: name of the species or species group
Red_listed: If the corresponding species was present in the Swedish Red List (2015) then the species is classified as 1. If the species was not in the species list, the species or species group was classified as 0. An empty field corresponds to the category NA in the Swedish red list (Not Applicable).
Mean_abundance_Pasture: Mean abundance of the corresponding species / species group in pastures.
Min_abundance_Pasture: Minimum abundance of the corresponding species / species group in pastures.
Max_abundance_ Pasture: Maximum abundance of the corresponding species / species group in pastures.
Mean_abundance_Powerline: Mean abundance of the corresponding species / species group in power line corridors.
Min_abundance_Powerline: Minimum abundance of the corresponding species / species group in power line corridors.
Max_abundance_Powerline: Maximum abundance of the corresponding species / species group in power line corridors.
Mean_abundance_Big_road: Mean abundance of the corresponding species / species group in road verges along big paved roads.
Min_abundance_Big_road: Minimum abundance of the corresponding species / species group in road verges along big paved roads.
Max_abundance_Big_road: Maximum abundance of the corresponding species / species group in road verges along big paved roads.
Mean_abundance_Small_road: Mean abundance of the corresponding species / species group in road verges along small gravel roads.
Min_abundance_Small_road: Minimum abundance of the corresponding species / species group in road verges along small gravel roads.
Max_abundance_Small_road: Maximum abundance of the corresponding species / species group in road verges along small gravel roads.
Mean_abundance_Field_border: Mean abundance of the corresponding species / species group in uncultivated field borders.
Min_abundance_Field_border: Minimum abundance of the corresponding species / species group in uncultivated field borders.
Max_abundance_Field_border: Maximum abundance of the corresponding species / species group in uncultivated field borders. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Koordinater, möjligen för privatägd mark

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-06-01 – 2016-08-23

Dataformat / datastruktur

Arter och taxon

Taraxacum sect. taraxacum
Hieracium sect. hieracium
Hieracium sect. vulgata
Euphrasia stricta
Aricia artaxerxes artaxerxes
Trifolium pratense
Viola canina
Glaucopsyche alexis
Festuca rubra
Rosa vosagiaca
Briza media
Tragopogon pratensis
Alopecurus pratensis
Betula pendula
Anthoxanthum odoratum
Festuca ovina
Juncus articulatus
Bombus pratorum
Schedonorus pratensis
Rumex crispus
Bombus lucorum
Cirsium palustre
Achillea ptarmica
Lotus corniculatus
Poa pratensis
Vicia sepium
Trifolium hybridum
Carex nigra
Poa nemoralis
Juniperus communis
Potentilla argentea
Epilobium montanum
Prunella vulgaris
Campanula persicifolia
Hylotelephium telephium
Taraxacum sect. erythrosperma
Agrostis capillaris
Scorzoneroides autumnalis
Bombus pascuorum
Calluna vulgaris
Potentilla erecta
Vaccinium vitis-idaea
Juncus effusus
Daucus carota
Geum rivale
Pilosella officinarum
Geum urbanum
Bombus rupestris
Helianthemum nummularium
Alchemilla monticola
Polyommatus icarus
Luzula campestris
Rubus idaeus × norvegicus
Juncus compressus
Geranium sylvaticum
Stellaria media
Rubus saxatilis
Aglais
Coenonympha pamphilus pamphilus
Cirsium arvense
Urtica dioica
Melitaea athalia
Filipendula ulmaria
Ochlodes
Agriades
Hypericum maculatum
Bombus bohemicus
Arrhenatherum
Convallaria majalis
Rumex acetosella
Potentilla verna
Boloria selene selene
Alnus glutinosa
Trifolium repens
Dianthus deltoides
Rumex acetosa
Euphrasia nemorosa
Argentina anserina
Oxalis acetosella
Stellaria graminea
Rhinanthus minor
Bombus terrestris
Lasiommata
Ranunculus acris
Agrostis stolonifera
Galium verum
Veronica officinalis
Avenella flexuosa
Chamaenerion angustifolium
Bombus lapidarius
Plantago major
Zygaena lonicerae
Solidago virgaurea
Myosotis laxa
Brenthis ino ino
Erebia ligea ligea
Fragaria viridis
Vaccinium myrtillus
Tanacetum vulgare
Cerastium fontanum
Phleum pratense
Plantago lanceolata
Boloria euphrosyne euphrosyne
Achillea millefolium
Agrostis gigantea
Trifolium medium
Deschampsia cespitosa
Hypochaeris maculata
Trifolium arvense
Lycaena phlaeas
Myosotis arvensis
Plebejus idas
Bombus sylvarum
Campanula rotundifolia
Zygaena filipendulae
Primula veris
Silene nutans
Carum carvi
Vicia cracca
Carex hirta
Potentilla reptans
Quercus robur
Hesperia comma
Veronica chamaedrys
Lycaena hippothoe
Pimpinella major
Saxifraga granulata
Fragaria vesca
Agrimonia eupatoria
Polygala vulgaris
Dactylis glomerata
Acer platanoides
Carex panicea
Galium boreale
Vanessa cardui
Juncus conglomeratus
Lathyrus pratensis
Bombus muscorum
Bombus hortorum
Centaurea jacea × psephellus dealbatus
Pimpinella saxifraga
Bombus ruderarius
Veronica arvensis
Bombus sylvestris
Lathyrus linifolius
Knautia arvensis
Gnaphalium sylvaticum
Pieris napi
Succisa pratensis
Plantago media
Sedum acre
Carex pallescens
Zygaena viciae
Anthriscus sylvestris
Glechoma hederacea
Bombus hypnorum
Sedum album
Danthonia decumbens
Hypericum perforatum
Bombus humilis
Polygonia c-album
Bombus jonellus
Bombus soroeensis
Alchemilla glaucescens
Carex leporina
Poa annua
Bombus distinguendus
Bombus subterraneus
Bombus campestris
Polygala amarella
Polyommatus amandus
Filipendula vulgaris
Leucanthemum vulgare
Alchemilla glabra
Cupido minimus (füssly, 1775)
Cyaniris semiargus (rottemburg, 1775)
Issoria lathonia linnaeus, 1758
Anthocharis cardamines (linnaeus, 1758)
Taraxacum erythrospermum andrz. ex besser
Tracheophyta
Argynnis
Leptidea sinapis (linnaeus, 1758)
Maniola jurtina linnaeus, 1758
Pieris rapae (linnaeus, 1758)
Plebejus argus (linnaeus, 1758)
Thecla betulae (linnaeus, 1758)
Aglais urticae linnaeus, 1758
Elymus repens (l.) gould
Apidae
Gonepteryx rhamni (linnaeus, 1758)
Limenitis populi linnaeus, 1758
Vanessa atalanta linnaeus, 1758
Aphantopus hyperantus linnaeus, 1761
Callophrys rubi (linnaeus, 1758)
Erynnis tages linnaeus, 1758
Nymphalis antiopa linnaeus, 1758
Pieris brassicae (linnaeus, 1758)
Coenonympha arcania linnaeus, 1761
Carterocephalus silvicola meigen, 1829
Pararge aegeria linnaeus, 1758
Thymelicus lineola ochsenheimer, 1808
Lepidoptera
Celastrina argiolus (linnaeus, 1758)
Dagfjärilar
Växter
Humlor

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Individer av dagfjärilar (fjärilar och bastardsvärmare) och humlor räknades och identifierades till artnivån längs flera 200 m lång transketer som placerades i fem olika typer av gräsmarkshabitat: betesmark, vägrenar längs enskilda och allmänna vägar, kraftledningsgator, och åkerkanter. Personen som inventerade gick långsamt längs transekten och räknade alla dagfjärilar som befann sig inom en 5 m ruta (2.5 m åt varje sida och 5 m framför observatören). Humlorna räknades istället inom en 1 m åt varje sida och 1 m framför observatören. För inventeringen av kärlväxter placerades ut 4 rutor av 1 m2 area längs samma transekter (en ruta varje 50 m). Förekomsten av alla växtarter (utifrån en fördefinierad lista med 169 arter) inom rutan noterades.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-06-01 – 2016-08-24
  • Instrument: Håv - Påse av nät fäst vid en styv ram med handtag.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län

Geografisk beskrivning: Data samlades i 32 landskap med area 4 km² i Stockholm, Uppsala, Västmanland, och Södermanlands län.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Forskningsrådet för miljö, areela näringar och samhällsbyggande (FORMAS) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 942-2015-988

Finansiering 2

  • Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Dániel-Ferreira, J., Fourcade, Y., Bommarco, R., Wissman, J., & Öckinger, E. (2023). Communities in infrastructure habitats are species rich but only partly support species associated with semi-natural grasslands. Journal of Applied Ecology, 60(5), 837-848.
DOI: https://doi.org/10.1111/1365-2664.14378
SwePub: oai:slubar.slu.se:121917

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.