Data för: Soil properties, microbial respiration, and microbial growth, for determining resource limitation for microbial growth in climate change simulation treatments in the Subarctic

SND-ID: 2023-229. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/sma9-dc14

Citering

Skapare/primärforskare

Mingyue Yuan - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Lettice Hicks - Lunds universitet, Department of Biology orcid

Johannes Rousk - Lunds universitet, Department of Biology orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Biologiska institutionen rorId

Diarienummer hos huvudman

F 2021/180

F 2021/179

Beskrivning

Dessa data avser studien "Soil properties, microbial respiration, and microbial growth, for determining resource limitation for microbial growth in climate change simulation treatments in the Subarctic". Se beskrivningen på engelska för närmare information.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-06 – 2019-06

2020-08 – 2020-08

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältexperiment
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019 – 2020
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning:
Abisko, Sweden (68°19'N, 18°50'E) Where the soils were sampled
Lund, Sweden (55°42'N, 13°11'E) Where the laboratory work was carried out

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Biologiska institutionen

Medverkande

Meng Na - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2020-03858

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2020-04083

Finansiering 3

  • Finansiär: The Knut and Alice Wallenberg Foundation rorId
  • Diarienummer hos finansiär: KAW 2022.0175
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Mikrobiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Mikrobekologi

Publikationer
Publicerad: 2023-11-09