Multi-country Social-Political Survey 2016 (Public opinion data: representative samples of the adult population in Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania and Croatia)

SND-ID: 2023-225. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/jr5z-c660

Citering

Skapare/primärforskare

Joakim Ekman - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Kjetil Duvold - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper orcid

Sten Berglund - Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Forskningshuvudman

Södertörns högskola - Institutionen för samhällsvetenskaper rorId

Diarienummer hos huvudman

1233-3.1.1-2015

Beskrivning

Opinionsdata. Undersökningar genomfördes i ett representativt urval av befolkningen i åldern 15–74 år i följande länder: Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Ungern, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien. Frågorna handlar bland annat om tillit till politiska institutioner, stöd till demokrati, attityder till invandrare och flyktingar, attityder till socioekonomiska förhållanden.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Indirekta identifierare, namn på politiker

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Representativt urval av den vuxna befolkningen i Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Bulgarien, Rumänien och Kroatien.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-06-01 – 2016-11-30

Variabler

167

Antal individer/objekt

8136

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-06-01 – 2016-11-30
  • Datainsamlare: Kantar TNS (Latvia)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern, Östeuropa

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för samhällsvetenskaper

Finansiering

  • Finansiär: Östersjöstiftelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 22/15
  • Projektnamn på ansökan: Returning to Europe and Turning Away From "Europe"? Post-Accession Attitudes in Central and Eastern Europe
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Allmän opinion

Publikationer

Versioner

Version 1. 2023-11-17

Version 1: 2023-11-17

DOI: https://doi.org/10.5878/jr5z-c660

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2023-11-17