Baltic Barometer 2014 (Public opinion data: representative samples of the adult population in Estonia, Latvia and Lithuania, including the Russian-speaking and Polish minorities)

SND-ID: 2023-221. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/vam5-jw90

Citering

Skapare/primärforskare

Joakim Ekman - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Kjetil Duvold - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper orcid

Sten Berglund - Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Forskningshuvudman

Södertörns högskola - Institutionen för samhällsvetenskaper rorId

Diarienummer hos huvudman

1857-42-2012

Beskrivning

Baltic Barometer 2014. Opinionsdata: Representativa urval av den vuxna befolkningen i Estland, Lettland och Litauen (inklusive de rysktalande och de polska minoritetsgrupperna i dessa länder).

Datasetet ger viktig information om stämningen i de tre baltiska staterna nästan 25 år sedan de åter blivit självständiga och tio år efter att de blivit fullvärdiga medlemmar i EU. Det innehåller attityder till det förflutna, aktuella händelser, och i viss mån förhoppningar om framtiden.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Indirekta identifierare

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Urval av befolkningarna i Estland, Lettland och Litauen

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-02-01 – 2014-03-31

Variabler

146

Antal individer/objekt

4521

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-02-01 – 2014-03-31
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Estland, Lettland, Litauen

Geografisk beskrivning: Baltikum

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för samhällsvetenskaper

Finansiering

  • Finansiär: Östersjöstiftelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: A024-12
  • Projektnamn på ansökan: European Values under Attack? Democracy, Disaffection and Minority Rights in the Baltic states
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Allmän opinion

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Duvold, Kjetil (2014) “Between Flawed and Full Democracy: 20 Years of Baltic Independence”, in Nicholas Aylott, ed. Models of Democracy: Political Institutions and Discourses in Nordic and Baltic Europe. Ashgate.
URN: urn:nbn:se:du-27713
SwePub: oai:DiVA.org:du-27713

Duvold, Kjetil (2015) “Beyond Borders: The Return of Kin-State Politics in Europe”, Baltic Worlds 2015: 1-2.
URN: urn:nbn:se:sh:diva-27952
SwePub: oai:DiVA.org:sh-27952

Ekman, Joakim (2015) “Popular support for Democracy in the Baltic States”, Baltic Rim Economies, Issue 4, October 2015, 16.
URN: urn:nbn:se:sh:diva-52578

Duvold, Kjetil (2017) “When Left and Right is a Matter of Identity: Overlapping Political Dimensions in Estonia and Latvia”, in Andrey Makarychev & Alexandra Yatsyk, eds. Borders in the Baltic Sea Region: Suturing the Ruptures. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
URN: urn:nbn:se:du-27709
SwePub: oai:DiVA.org:du-27709

Ekman, Joakim (2019) “Political Culture in the Baltic States”, Minsk: BSU, 489–494.
URN: urn:nbn:se:sh:diva-50176
SwePub: oai:DiVA.org:sh-50176

Duvold, Kjetil & Sten Berglund (2014) “Democracy between Ethnos and Demos: Territorial Identification and Political Support in the Baltic States”, East European Politics and Societies 28 (2). doi: 10.1177/0888325413511851
URN: urn:nbn:se:sh:diva-21292
DOI: https://doi.org/10.1177/0888325413511851
SwePub: oai:DiVA.org:sh-21292

Ekman, Joakim (2015) ”Systemstöd och demokratiattityder i Baltikum”, Nordisk Østforum, Nr 2, 2015, 143–165.
doi: 10.18261/ISSN1891-1773-2015-02-03
DOI: https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1773-2015-02-03
URN: urn:nbn:se:sh:diva-25808
SwePub: oai:DiVA.org:sh-25808

Duvold, Kjetil & Joakim Ekman (2016) “Nationality-driven Soviet Nostalgia: Determinants of Retrospective Regime Evaluation in the Baltic States”, Twentieth Century Communism, Issue 11 (11): Nostalgia, 43–66. doi: 10.3898/175864316819698495
URN: urn:nbn:se:sh:diva-42258
DOI: https://doi.org/10.3898/175864316819698495
SwePub: oai:DiVA.org:sh-42258

Duvold, Kjetil, Sten Berglund & Joakim Ekman (2020) Political Culture in the Baltic States. Between National and European Integration. London: Palgrave Macmillan. doi: 10.1007/978-3-030-21844-7
URN: urn:nbn:se:du-31662
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21844-7
ISBN: 9783030218430
SwePub: oai:DiVA.org:du-31662

Duvold, Kjetil & Thomas Sedelius (2023) ”Presidents Between National Unity and Ethnic Divisions: Public Trust across the Baltic States”, Journal of Baltic Studies 54 (2), 175-196. doi: 10.1080/01629778.2022.2064523
DOI: https://doi.org/10.1080/01629778.2022.2064523
URN: urn:nbn:se:du-35556
SwePub: oai:DiVA.org:du-35556

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2023-11-17

Version 1: 2023-11-17

DOI: https://doi.org/10.5878/vam5-jw90

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2023-11-17