Supplemental Material for: Comparison of drone ecology and behavior between Apis mellifera mellifera and the hybrid Buckfast in southwestern Sweden.

SND-ID: 2023-211. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/pyvm-re24

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Finja Schaumann - Högskolan i Skövde orcid

Forskningshuvudman

Högskolan i Skövde - Institutionen för biovetenskap rorId

Diarienummer hos huvudman

FP 2018/21

Beskrivning

Den mesta forskningen om biologin hos det västliga honungsbiet (Apis mellifera) fokuserar på arbetsbina, men kunskapen om drönarna är bristfällig trots deras viktiga roll vid parning med en jungfrulig drottning. Tillgänglig information om deras ekologi och beteende baseras huvudsakligen på direkta observationer, vilket kräver intensiv erfarenhet och kunskap om honungsbin. Endast två nyligen genomförda studier i Frankrike och Argentina har övervakat drönare kontinuerligt, men endast i form av en enda observationskupa eller under en kort tidsperiod. Därför saknas det fortfarande studier som kontinuerligt har övervakat drönarnas flygaktivitet under hela parningssäsongen. Dessutom känner vi inte till några studier som har jämfört ekologin och beteendet hos drönare mellan olika underarter av Apis mellifera. Förutom syftet att analysera ekologin och beteendet hos drönare under våren och sommaren i Sverige, där klimatet utgör en utmaning för honungsbin, var målet med detta projekt att jämföra den inhemska, men hotade, underarten Apis mellifera mellifera (Mel) med hybriden "Buckfast" (Apis mellifera x

... Visa mer..
Den mesta forskningen om biologin hos det västliga honungsbiet (Apis mellifera) fokuserar på arbetsbina, men kunskapen om drönarna är bristfällig trots deras viktiga roll vid parning med en jungfrulig drottning. Tillgänglig information om deras ekologi och beteende baseras huvudsakligen på direkta observationer, vilket kräver intensiv erfarenhet och kunskap om honungsbin. Endast två nyligen genomförda studier i Frankrike och Argentina har övervakat drönare kontinuerligt, men endast i form av en enda observationskupa eller under en kort tidsperiod. Därför saknas det fortfarande studier som kontinuerligt har övervakat drönarnas flygaktivitet under hela parningssäsongen. Dessutom känner vi inte till några studier som har jämfört ekologin och beteendet hos drönare mellan olika underarter av Apis mellifera. Förutom syftet att analysera ekologin och beteendet hos drönare under våren och sommaren i Sverige, där klimatet utgör en utmaning för honungsbin, var målet med detta projekt att jämföra den inhemska, men hotade, underarten Apis mellifera mellifera (Mel) med hybriden "Buckfast" (Apis mellifera x, Buck). I Sverige är det den senare som är vanligast i dagens biodling.
Aktivitetsdata vid ingången till bikuporna samlades in med hjälp av RFID-teknik (Radio Frequency Identification) i två olika bigårdar med vardera 8 bisamhällen. RFID-tekniken möjliggör kontinuerlig övervakning av bin som är märkta med ett mikrochip på bröstkorgen. Härigenom märktes endast nyfödda drönare med en maximal ålder på 3 dagar. Vidare studerades drönarnas aktivitet och beteende vid ingången till bikupan med hjälp av videoinspelningar. Väderparametrar mättes med väderstationer som installerats i bigårdarna, vilket möjliggjorde en direkt analys av aktiviteten i förhållande till väderförhållandena (temperatur, vindhastighet, regn, luftfuktighet). Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2022-05-01 – 2022-08-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Experiment
 • Beskrivning av insamlingsmetod: RFID-taggning, videoinspelning
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-05-18 – 2022-08-31
 • Datainsamlare: Högskolan i Skövde
 • Instrument: Videokamera - Ricoh WG-60 Model R02090
 • Instrument: HF-RFID miniatyrtransponder - Microsensys iID® Transponder mic3®-TAG
 • Datakälla: Händelser/interaktioner

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Väderdata: Temperatur, fuktighet, nederbörd och vindstyrka
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-05-18 – 2022-08-31
 • Datainsamlare: Högskolan i Skövde
 • Instrument: Väderstation - Wolf-Waage ApiWeather-RF6
 • Instrument: Väderstation - Davis Instruments Wireless Vantage Pro2
 • Datakälla: Geografiskt område
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västra Götalands län

Geografisk beskrivning: En bigård i Nordens Ark (58.295922°N, 11.992339°E, 76 m.a.s.l.) och bigård i Uddevalla (58.442481°N, 11.437202°E, 25 m.a.s.l.).

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biovetenskap

Övriga forskningshuvudmän

Medverkande

Sonja Leidenberger - Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap orcid

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Zoologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Etologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Schaumann, F. (2023). Comparison of drone ecology and behavior between Apis mellifera mellifera and the hybrid Buckfast in southwestern Sweden [Master's thesis]. Högskolan i Skövde.
URN: urn:nbn:se:his:diva-23315

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-02-14
Senast uppdaterad: 2024-02-14