Data till: Transport of magma in granitic mush systems; An example from the Götemar pluton, Sweden

SND-ID: 2023-206. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.58141/3w7y-3n17

Citering

Skapare/primärforskare

Tobias Mattsson - Stockholms universitet, Institutionen för geologiska vetenskaper orcid

William McCarthy - St Andrews Universitet, School of Earth and Environmental Sciences orcid

Tobias Schmiedel - Tekniska Universitet i Delft, Faculty of Civil Engineering and Geosciences orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Institutionen för geologiska vetenskaper rorId

Beskrivning

Data insamlade för en studie om magmatransport i Götemars granitpluton.

Data genererades för studien:
Mattsson, T., McCarthy, W., & Schmiedel, T. (2024). Transport of magma in granitic mush systems; an example from the Götemar pluton, Sweden. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 25, e2023GC011061. https://doi.org/10.1029/2023GC011061

Beskrivning av data, variabler och filformat finns i den bifogade README-filen och variabelkodboken.

Nedan följer en kort beskrivning av metoderna som användes för att samla in data.

Vi kartlade magmatransportgångar genom att spåra magmatiska gångkontakter med hjälp av en handhållen GPS. Orienteringen (strike och dip) av stelnade magmagångar mättes med en elektronisk kompass med hjälp av en Iphone 8. 53 granitprover samlades in från Götemargraniten. Mellan sex och 27 (genomsnitt 15 per prov), 25 mm × 22 mm kärna (del)prover extraherades från vart och ett av de orienterade blockproverna och användes för bergmagnetisk analys som utfördes vid M3Ore-labbet vid University of St. Andrews . Kärnorna analyserades med Anisotropy of Magnetic Susceptibility med en KLY-5

... Visa mer..
Data insamlade för en studie om magmatransport i Götemars granitpluton.

Data genererades för studien:
Mattsson, T., McCarthy, W., & Schmiedel, T. (2024). Transport of magma in granitic mush systems; an example from the Götemar pluton, Sweden. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 25, e2023GC011061. https://doi.org/10.1029/2023GC011061

Beskrivning av data, variabler och filformat finns i den bifogade README-filen och variabelkodboken.

Nedan följer en kort beskrivning av metoderna som användes för att samla in data.

Vi kartlade magmatransportgångar genom att spåra magmatiska gångkontakter med hjälp av en handhållen GPS. Orienteringen (strike och dip) av stelnade magmagångar mättes med en elektronisk kompass med hjälp av en Iphone 8. 53 granitprover samlades in från Götemargraniten. Mellan sex och 27 (genomsnitt 15 per prov), 25 mm × 22 mm kärna (del)prover extraherades från vart och ett av de orienterade blockproverna och användes för bergmagnetisk analys som utfördes vid M3Ore-labbet vid University of St. Andrews . Kärnorna analyserades med Anisotropy of Magnetic Susceptibility med en KLY-5 Kappabridge och 3D automatisk spinnhållare i ett fält 400 A/m och med en frekvens på 1440 Hz. För att karakterisera den magnetiska mineralogin använde vi flera olika remanens magnetiseringstekniker på kärnorna, inklusive isotermisk remanent magnetisering och avmagnetisering, anhysteretisk remanent magnetisering och avmagnetisering, naturlig remanent avmagnetisering och 3-komponents avmagnetiseringsmätningar. Kärnprovets magnetisering mättes i ett avskärmat rum med en Agico JR-6a magnetometer. Kärnprover magnetiserades med en Magnetic Instruments pulsmagnetiserare och Agico PAM puls och anhysteretisk magnetiserare. Kärnprover avmagnetiserades med en LDA5 Agico Alternating Field-avmagnetiserare och en MMTD termisk avmagnetiserare. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-06-15 – 2023-06-17

Variabler

160

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Observation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Mätning av geologiska strukturer
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-08-17 – 2022-11-13
 • Instrument: Kompass (Tekniskt/-a instrument)
 • Instrument: Elektronisk kompass - Iphone 8 gyrometer and accelerometer

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Anisotropi av magnetisk susceptibilitet
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-10-10 – 2022-08-16
 • Instrument: Kappabridge KLY5 (Tekniskt/-a instrument) - Magnetisk susceptibilitet mätare

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Magnetic Remanens
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-01-31 – 2022-08-17
 • Instrument: Agico LDA5 (Tekniskt/-a instrument) - Alternerande ström avmagnetiserare
 • Instrument: Magnetic Measurements Pulse Magnetizer (Tekniskt/-a instrument) - Pulse Magnetizer
 • Instrument: JR-6a magnetometer (Tekniskt/-a instrument) - Spinner magnetometer för att mäta magnetisk remanens
 • Instrument: MMTD Magnetic Measurements Thermal Demagnetizer (Tekniskt/-a instrument) - Furnace for thermal demagnetizing of sample
 • Instrument: PAM1 Pulse and Anhysteretic Magnetizer (Tekniskt/-a instrument) - Pulse and Anhesteretic Magnetizer
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Observation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Mätning av geologiska strukturer
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-08-17 – 2022-11-13
 • Instrument: Kompass (Tekniskt/-a instrument)
 • Instrument: Elektronisk kompass - Iphone 8 gyrometer and accelerometer

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Anisotropi av magnetisk susceptibilitet
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-10-10 – 2022-08-16
 • Instrument: Kappabridge KLY5 (Tekniskt/-a instrument) - Magnetisk susceptibilitet mätare

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Magnetic Remanens
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-01-31 – 2022-08-17
 • Instrument: Agico LDA5 (Tekniskt/-a instrument) - Alternerande ström avmagnetiserare
 • Instrument: Magnetic Measurements Pulse Magnetizer (Tekniskt/-a instrument) - Pulse Magnetizer
 • Instrument: JR-6a magnetometer (Tekniskt/-a instrument) - Spinner magnetometer för att mäta magnetisk remanens
 • Instrument: MMTD Magnetic Measurements Thermal Demagnetizer (Tekniskt/-a instrument) - Furnace for thermal demagnetizing of sample
 • Instrument: PAM1 Pulse and Anhysteretic Magnetizer (Tekniskt/-a instrument) - Pulse and Anhesteretic Magnetizer

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: GPS data kontakt till mikrogranit gång
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-03-17 – 2022-08-17
 • Instrument: GPS (Tekniskt/-a instrument)
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Oskarshamn kommun, Misterhult församling, Misterhult socken, Oskarshamn socken

Geografisk beskrivning: Data från Götemar graniten norr om Oskarshamn

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geologiska vetenskaper

Finansiering

 • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2019-06300
 • Projektnamn på ansökan: Deformation and melt extraction from magma chambers
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Mattsson, T., McCarthy, W., & Schmiedel, T. (2024). Transport of magma in granitic mush systems; an example from the Götemar pluton, Sweden. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 25, e2023GC011061. https://doi.org/10.1029/2023GC011061
DOI: https://doi.org/10.1029/2023GC011061

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-10-06
Senast uppdaterad: 2024-01-08