Data om: "The self-oscillation paradox in the flight motor of D. melanogaster"

SND-ID: 2023-205. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/dq5w-x472

Tillhörande dokumentation

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Arion Pons - Chalmers tekniska högskola orcid

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola - Institutionen Mekanik och maritima vetenskaper rorId

Beskrivning

Kod i MATLAB r2022b, innehållande relevant data, för tidskriftsartikeln: Pons, "The self-oscillation paradox in the flight motor of D. melanogaster", Journal of the Royal Society Interface, 2023. Koden är kommenterad, och inkluderar passningsanalys, självsvängningsanalys och datorsymboliska beräkningar

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen Mekanik och maritima vetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Zoologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Teknisk mekanik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Journal of the Royal Society Interface (in review, preprint https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.12711)

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-10-20