In situ Rb/Sr geochronology and stable isotope geochemistry evidence for Neoproterozoic and Paleozoic fracture-hosted fluid flow and microbial activity in Paleoproterozoic basement, SW Sweden.

SND-ID: 2023-19-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/qa59-k342

Citering

Skapare/primärforskare

Henrik Drake - Linnéuniversitetet, Institutionen för biologi och miljö orcid

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet - Institutionen för biologi och miljö rorId

Beskrivning

Data tables, isotopic, molecular and geochronology

Rådata och reducerade data från analyser inom isotopsystemen C, O, S, Sr och Rb/Sr, tillsammans med organisk geokemidata.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-01-01 – 2022-01-01

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Mass-spektrometri
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-01-01 – 2022-12-01
  • Instrument: LA-ICP-MS (Tekniskt/-a instrument) - LA-ICP-MS, Göteborgs universitet
  • Instrument: GC-MS (Tekniskt/-a instrument) - Gas chromatograph / mass spectrometry, University of Göttingen, Germany
  • Instrument: Nu plasma (II) MC-ICP-MS (Tekniskt/-a instrument) - Multi-collector ICP-MS, Vegacenter, Sverige
  • Instrument: CAMECA IMS 1280 (Tekniskt/-a instrument) - SIMS sekundärjons mass-spektrometer, NordSIMS, Stockholm, Sweden
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biologi och miljö

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Multidisciplinär geovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geokemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Mikrobiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Henrik Drake, Mikael Tillberg, Manuel Reinhardt, Martin Whitehouse, Ellen Kooijman, In situ Rb/Sr geochronology and stable isotope geochemistry evidence for Neoproterozoic and Paleozoic fracture-hosted fluid flow and microbial activity in Paleoproterozoic basement, SW Sweden, Geochemistry Geophysics, Geosystems, 2023

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-04-21
Senast uppdaterad: 2024-05-14