Data för: Mätning av korrosionsinducerade sprickor i betong i närheten av stål-betong gränssnittet

SND-ID: 2023-189. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/156p-8w93

Ladda ner data

Citering

Skapare/primärforskare

Andreas Alhede - Chalmers tekniska högskola, Arkitektur och samhällsbyggnad orcid

Jelke Dijkstra - Chalmers tekniska högskola, Arkitektur och samhällsbyggnad orcid

Karin Lundgren - Chalmers tekniska högskola, Arkitektur och samhällsbyggnad orcid

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola - Arkitektur och samhällsbyggnad rorId

Beskrivning

Denna datarepositorium innehåller data som analyserats i artikeln: Mätning av korrosionsinducerade sprickor i betong i närheten av stål-betong gränssnittet. Datan innehåller töjningsmätningar, mätta från en optiska fibrer som var limmade till stålrörens insida, och röntgentomografi (XCT).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Töjningsmätningar mätta i optiska fibrer
 • Instrument: Optical distributed sensor interrogator - Läs dokumentationen för vidare information: https://lunainc.com/product/odisi-6000-series
 • Prov: C30a, FC30a, R30a-c
  Cylindriska provkroppar av armerad betong
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborgs Johanneberg församling

Geografisk beskrivning: Experimentet utfördes vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Arkitektur och samhällsbyggnad

Finansiering 1

 • Finansiär: Formas rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2019-00497
 • Projektnamn på ansökan: Sprickor av korrosion: bildbaserade metoder kombinerade med modellering

Finansiering 2

 • Finansiär: Formas rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2022-01175
 • Projektnamn på ansökan: Utvärdering av korroderade betongkonstruktioners säkerhet från visuell inspektion

Finansiering 3

 • Finansiär: Trafikverket rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2021/27819
 • Projektnamn på ansökan: Spjälksprickor som funktionsindikator för befintliga konstruktioner
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Annan samhällsbyggnadsteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Korrosionsteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2023-09-07