Microclimate in wood mould boxes and the saproxylic beetle fauna along urbanization gradients

SND-ID: 2023-186. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/kvn2-4q83

Citering

Skapare/primärforskare

Anika Gossmann - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2023.4.4.IÄ-16

Beskrivning

Syftet med studien var att undersöka effekterna av den urbana värmeön (mikroklimat) och urbanisering på saproxyliska skalbaggearter. Datasetet beskriver mikroklimat inuti mulmholkar i sex svenska städer, mätt mellan april och september 2022. Skalbaggsprovtagningen skedde mellan april och september 2020. Se den engelska beskrivningen för mer information.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-04 – 2020-09

2022-04 – 2022-09

Dataformat / datastruktur

Arter och taxon

Coleoptera

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Beskrivning av insamlingsmetod: beetle sampling with pitfall traps
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-04 – 2020-09
 • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
 • Instrument: plastic jar - pitfall trap
 • Prov: saproxylic beetles
 • Datakälla: Forskningsdata, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Microclimatic temperature measurement
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-04 – 2022-09
 • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
 • Instrument: Temperature logger
 • Prov: Temperature
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Our study was conducted in six Swedish cities: Linköping, Motala, Uppsala, Örebro, Göteborg, Lund

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Medverkande

Thomas Ranius - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Caroline Ryding - Linköping Universitet

Erik Öckinger - Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Nicklas Jansson - Linköping Universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi orcid

Finansiering

 • Finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2024-01-17

Version 1: 2024-01-17

DOI: https://doi.org/10.5878/kvn2-4q83

Kontakt för frågor om data

SLU Arkiv

arkiv@slu.se

Publicerad: 2024-01-17
Senast uppdaterad: 2024-02-08