Data från kapillär-elektrofores-analys av serum från patienter med misstänkt multipelt myelom

SND-ID: 2023-180. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/a2aa-kt50

Citering

Skapare/primärforskare

Victoria Rotter Sopasakis - Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin orcid

Lillemor Mattsson Hultén - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin orcid

Maria Nilsson - Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Klinisk kemi

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för biomedicin rorId

Beskrivning

Numeriska data från kapillärelekrofores av serum från individer med misstänkt multipelt myelom.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Prov-idnummer och provdatum, analys av serumprover

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

In denna studie har vi använt 67 073 serumprover från 34 567 individer av vilka 14 626 var positiva för M-protein. Medelåldern var 61+/-21,4 år. 15 892 av individerna var män och 18 675 var kvinnor.

Tidsdimension

Studiedesign

Diagnostisk studie

Tidsperiod(er) som undersökts

2015 – 2020

Antal individer/objekt

34657

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Data genererades genom analys av proteiner i serum med Capillarys 2 Flex Piercing systemet från SEBIA, Issy-les-Moulineaux, Frankrike. Mjukvaran som användes var Phoresis (SEBIA, Issy-les-Moulineaux, Frankrike).
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015 – 2020
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet
  • Instrument: Capillarys 2 Flex Piercing-systemet från SEBIA, Issy-les-Moulineaux, Frankrike (Tekniskt/-a instrument) - Kapillär-elektrofores
  • Prov: Serum
  • Datakälla: Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västra Götalands län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biomedicin

Övriga forskningshuvudmän

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2021-03301

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Matematisk analys (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Beräkningsmatematik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sannolikhetsteori och statistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Analytisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medicinsk laboratorie- och mätteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Cancer och onkologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk laboratoriemedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medicinering och behandlingar (CESSDA Topic Classification)

Tecken och symtom; patologiska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2023-09-14

Version 1: 2023-09-14

DOI: https://doi.org/10.5878/a2aa-kt50

Kontakter för frågor om data

Lillemor Mattsson Hultén

lillemor.mattsson@wlab.gu.se

Victoria Rotter Sopasakis

victoria.rotter@clinchem.gu.se

Publicerad: 2023-09-14