Historical land use and land-use change in Great Britain 1930s-2007

SND-ID: 2023-172. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/9wks-qg91

Citering

Skapare/primärforskare

Andrew J. Suggitt - Northumbria University orcid

Christopher J. Wheatley - University of York orcid

Paula Aucott - University of Portsmouth orcid

Colin M. Beale - University of York orcid

Richard Fox - Butterfly Conservation orcid

... Visa mer..

Andrew J. Suggitt - Northumbria University orcid

Christopher J. Wheatley - University of York orcid

Paula Aucott - University of Portsmouth orcid

Colin M. Beale - University of York orcid

Richard Fox - Butterfly Conservation orcid

Jane K. Hill - University of York orcid

Nick J. B. Isaac - UK Centre for Ecology and Hydrology orcid

Blaise Martay - British Trust for Ornithology orcid

Humphrey Southall - University of Portsmouth orcid

Chris D. Thomas - University of York orcid

Kevin J. Walker - Botanical Society of Britain and Ireland orcid

Alistair G. Auffret - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2023.4.4.IÄ-14

Beskrivning

Data avser historisk markanvändning och markanvändningsförändringar mellan 1930-40-talet och 2007 i Storbritannien. Data finns som andel av en 10km ruta av den brittiska rutnätet. Mer detaljer finns i den engelska beskrivningen, readme-filen samt följande publikationen:

Suggitt, A.J., Wheatley, C.J., Aucott, P., Beale, C.M., Fox, R., Hill, J.K., Isaac, N.J.B., Martay, B., Southall, H., Thomas, C.D., Walker, K.J., Auffret, A.G., 2023, Linking climate warming and land conversion to species’ range changes across Great Britain, Nature Communications, https://doi.org/10.1038/s41467-023-42475-0

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1930 – 2007

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Kartbilder klassificerade enligt färgton, se beskrivning för mer information.
  • Rumslig upplösning: 10 kilometer
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Storbritannien

Geografisk beskrivning: Data täcker ön Storbritannien: England, Wales och Skottland.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: UK Natural Environment Research Council rorId
  • Diarienummer hos finansiär: NE/M013030/1

Finansiering 2

  • Finansiär: Northumbria University Vice Chancellor’s Senior Research Fellowship rorId

Finansiering 3

  • Finansiär: Formas rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2015-1065

Finansiering 4

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2020-04276
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturgeografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Suggitt, A.J., Wheatley, C.J., Aucott, P., Beale, C.M., Fox, R., Hill, J.K., Isaac, N.J.B., Martay, B., Southall, H., Thomas, C.D., Walker, K.J., Auffret, A.G., 2023, Linking climate warming and land conversion to species’ range changes across Great Britain, Nature Communications, https://doi.org/10.1038/s41467-023-42475-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Upphovsrätt

Land Utilisation Survey and derived data copyright Giles N. Clark. This dataset published open access due to kind permission from copyright holder.

Versioner

Version 1. 2023-10-30

Version 1: 2023-10-30

DOI: https://doi.org/10.5878/9wks-qg91

Publicerad: 2023-10-30