Data för: The cost-effectiveness of Covid-19 vaccination in age groups children, adults and elderly in Europe – A systematic review

SND-ID: 2023-168. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/hzf7-3485

Ladda ner data

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Tanto Untung - Göteborgs universitet orcid

Pia Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för medicin rorId

Beskrivning

Datasetet är tillhörande dokumentation för en planerad publikation av typen systematisk översikt med titeln "The cost-effectiveness of covid-19 vaccination in age groups children, adults and elderly in Europe – A systematic review".
Den systematiska översikten hade som syfte att identifiera empiriskt bevis för kostnadseffektiviteten av Covid-19 vaccinationsprogram inom europeiska länder bland åldersgrupperna äldre och vuxna. Resultatet användes som en parameter för att utvärdera kostnadseffektiviteten av liknande program i Sverige.

Data innehåller följande filer:
1. Search strategy of screening process (7 filer)
2. Quality assessment forms (4 filer)
3. Data extraction list (2 filer)
4. Exclusion list (1 fil)
5. PRISMA flowchart (1 fil)
6. Table of estimation QALY lost/averted death (1 fil)

... Visa mer..
Datasetet är tillhörande dokumentation för en planerad publikation av typen systematisk översikt med titeln "The cost-effectiveness of covid-19 vaccination in age groups children, adults and elderly in Europe – A systematic review".
Den systematiska översikten hade som syfte att identifiera empiriskt bevis för kostnadseffektiviteten av Covid-19 vaccinationsprogram inom europeiska länder bland åldersgrupperna äldre och vuxna. Resultatet användes som en parameter för att utvärdera kostnadseffektiviteten av liknande program i Sverige.

Data innehåller följande filer:
1. Search strategy of screening process (7 filer)
2. Quality assessment forms (4 filer)
3. Data extraction list (2 filer)
4. Exclusion list (1 fil)
5. PRISMA flowchart (1 fil)
6. Table of estimation QALY lost/averted death (1 fil)
7. QALY comparison (4 filer) Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Covid-19 vaccinerade europeiska invånare (baserat på åldersgrupp)

Tidsdimension

Studiedesign

Kohortstudie: Retrospektiv

Beskrivning av studiedesign

En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna Medline, Embase, PsycInfo, CINAHL, Tuft CEA, Cochrane samt INHATA under februari 2023.
PICO användes för att identifiera inklusionskriterierna för sökningen. Slutgiltig screening av utvalda artiklar gjordes med hjälp av SBUs checklistor för kvalitet / risk för bias.

Tidsperiod(er) som undersökts

2019 – 2023

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2023-02-08 – 2023-02-09
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet
  • Instrument: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Datainsamlingsguide: Guide för insamling av sekundärdata) - http://www.prisma-statement.org
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicin

Medverkande

Rohan Pandey - Göteborgs universitet orcid

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medicinering och behandlingar (CESSDA Topic Classification)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Folkhälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Untung, T. (2023). A systematic review of the economic evaluation for Covid-19 vaccination for age groups elderly and adult in European countries. [Master's thesis, University of Gothenburg]. Gothenburg University Publications
Electronic Archive. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/77409
Handle: https://hdl.handle.net/2077/77409

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-01-10
Senast uppdaterad: 2024-04-02