Migration i Sverige och Finland 1613–1618 (från Älvsborgs lösen)

SND-ID: 2023-167. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/msns-9547

Citering

Skapare/primärforskare

Martin Andersson - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Forskningshuvudman

Södertörns högskola - Institutionen för historia och samtidsstudier rorId

Diarienummer hos huvudman

2003-2.4.4-2018

Beskrivning

Uppgifter om migration (såväl lokal som interregional och internationell) i Sverige och Finland under åren 1613–1618. Uppgifterna är på hushålls- eller individnivå och rör såväl landsbygd som städer. För varje hushåll/individ anges (i den mån det uppges i källan) titel/yrke, namn, ursprungsort samt destination för migrationen (angivet med socken/stad, härad och landskap/land). Uppgifterna är hämtade från rannsakningslängderna från Älvsborgs andra lösen (i Riksarkiven i Stockholm och Helsingfors).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1613 – 1618

Variabler

13

Antal individer/objekt

6860

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Finland

Geografisk beskrivning: Dåvarande svenska riket (dvs exklusive Jämtland, Härjedalen, Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge, Gotland, samt den del av Västergötland som var ockuperad av Danmark 1613–1618), inklusive Finland. Omfattar huvudsakligen följande landskap: Österbotten, Satakunda, Egentliga Finland, Tavastland, Nyland, Karelen, Savolax, Västerbotten, Ångermanland, Medelpad, Hälsingland, Dalarna, Västmanland, Södermanland, Närke, Östergötland, Småland (västra delen). Fåtaliga uppgifter från följande landskap: Gästrikland, Uppland, Värmland, Dalsland, Västergötland, Småland (östra delen).

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för historia och samtidsstudier

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Migration (CESSDA Topic Classification)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, M. (2018). Migration i 1600-talets Sverige : Älvsborgs lösen 1613–1618. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-36698
URN: urn:nbn:se:sh:diva-36698
ISBN: 9789187439506
SwePub: oai:DiVA.org:sh-36698

Andersson, Martin (2022). Rural Migration in Premodern Europe: Sweden, 1613–1618. Journal of Migration History 8:2, 156-172.
DOI: https://doi.org/10.1163/23519924-08020002

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-08-28
Senast uppdaterad: 2023-08-28