Spektroskopiska och fotokatalytiska egenskaper för kvantprickar av zinkoxid - data och kod för att reproducera artikeln: "Ahmed & Edvinsson. J. Phys. Chem. C 2020, 124 (11), 6395"

SND-ID: 2023-150. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/d33y-r007

Citering

Skapare/primärforskare

Taha Ahmed - Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström orcid

Tomas Edvinsson - Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

I publikationen (Ahmed & Edvinsson, J. Phys. Chem. C, 2020) har vi undersökt kvantprickar av ZnO i vattenbaserade suspensioner under AM1.5G belysning med avseende på deras optiska, elektroniska och fotokatalytiska egenskaper. Genom att tillsätta ett organiskt färgämne till suspensionen kunde vi spektrometriskt följa hur kvantprickarnas diameter påverkade deras redox-kemi.

Detta dataset består huvudsakligen av UV-Vis spektra över tid av ZnO kvantprickar under belysning, experimentellt uppmätta med en fiber-optisk spektrofotometer, samt härledda egenskaper såsom absorptionskoefficienten och toppanpassningsparametrar.

Datasetet innehåller alla experimentella data och andra digitala tillgångar (bilder, referenser, etc.) som krävs för att reproducera manuskriptet. Detta inkluderar även all kod (vi har använt språket R) som använts för databehandling och för att skapa figurer och tabeller.

Manuskriptets text och kod är skrivna omlott i samma fil enligt principer för "literate programming" (specifikt Rnoweb format, blandning av LaTeX och R). För att underlätta att skriva och läsa direkt i dessa te

... Visa mer..
I publikationen (Ahmed & Edvinsson, J. Phys. Chem. C, 2020) har vi undersökt kvantprickar av ZnO i vattenbaserade suspensioner under AM1.5G belysning med avseende på deras optiska, elektroniska och fotokatalytiska egenskaper. Genom att tillsätta ett organiskt färgämne till suspensionen kunde vi spektrometriskt följa hur kvantprickarnas diameter påverkade deras redox-kemi.

Detta dataset består huvudsakligen av UV-Vis spektra över tid av ZnO kvantprickar under belysning, experimentellt uppmätta med en fiber-optisk spektrofotometer, samt härledda egenskaper såsom absorptionskoefficienten och toppanpassningsparametrar.

Datasetet innehåller alla experimentella data och andra digitala tillgångar (bilder, referenser, etc.) som krävs för att reproducera manuskriptet. Detta inkluderar även all kod (vi har använt språket R) som använts för databehandling och för att skapa figurer och tabeller.

Manuskriptets text och kod är skrivna omlott i samma fil enligt principer för "literate programming" (specifikt Rnoweb format, blandning av LaTeX och R). För att underlätta att skriva och läsa direkt i dessa textfiler har vi nästlat filerna inuti varandra med utgångspunkt från huvudfilen 000-paper.Rnw.

Notera att zip-filen med datasetet här motsvarar utgåva 1.0.0 på GitHub (ändring 11de097154 på Codeberg), men att zip-filen, till skillnad från git-förrådet, saknar ändringsinformation. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: UV-Vis absorbansspektroskopi
  • Datainsamlare: Uppsala universitet
  • Datakälla: Övrigt
Geografisk täckning
Administrativ information

Finansiering

  • Finansiär: FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-00908_Formas
  • Projektnamn på ansökan: Soldriven vattenrening med lågdimensionella fotokatalysatorer
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Materialkemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Oorganisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Den kondenserade materiens fysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Fysikalisk kemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Ahmed, T. & Edvinsson, T. (2020). Optical Quantum Confinement in Ultrasmall ZnO and the Effect of Size on Their Photocatalytic Activity. The Journal of Physical Chemistry C, 124, 11, 6395–6404.
DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b11229
URN: urn:nbn:se:uu:diva-410900
SwePub: oai:DiVA.org:uu-410900

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-10-16