Data till artikeln "Effect of targeted acetylation on wood-water interactions at high moisture states"

SND-ID: 2023-145. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/rhyk-eq72

Ladda ner data

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Maria Fredriksson - Lunds universitet, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Avdelningen för Byggnadsmaterial orcid

Ramunas Digaitis - Teknologisk Institut orcid

Jonas Engqvist - Lunds universitet, Institutionen för byggvetenskaper, Hållfasthetslära orcid

Emil Thybring - Köpenhamns universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Bioressourcekemi og –teknologi orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Avdelningen för Byggnadsmaterial rorId

Diarienummer hos huvudman

F 2019/566

F 2019/70

Beskrivning

Inkluderar data från lågfälts-NMR mätningar och mätningar med "Differential Scanning Calorimetry" (DSC) för olika typer av acetylerat trä (gran) som konditionerats till olika fukttillstånd i det över-hygroskopiska fuktområdet. Från denna data har cellväggskvot och kapillär fuktkvot utvärderats. Datan samt innehållet i de olika filerna beskrivs vidare i dokumentet "readme.txt".

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Laboratoriemätningar
 • Datainsamlare: Lunds universitet
 • Instrument: Differential Scanning Calorimetry (DSC) - DSC 3+, Mettler Toledo AG, Schwerzenbach, Switzerland
 • Instrument: Lågfälts-NMR - Bruker mq20-Minispec, Bruker, Billerica, MA, USA
 • Instrument: Pressure plate
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Avdelningen för Byggnadsmaterial

Finansiering 1

 • Finansiär: Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak
 • Projektnamn på ansökan: MODUWOOD

Finansiering 2

 • Finansiär: FORMAS rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2018-00387
 • Projektnamn på ansökan: Grundläggande förståelse av fuktupptag i modifierat trä för hållbara, beständiga träkonstruktioner

Finansiering 3

 • Finansiär: FORMAS rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2021-00499
 • Projektnamn på ansökan: Svampnedbrytning av trä under noggrant kontrollerade fuktförhållanden

Finansiering 4

 • Finansiär: Crafoordska stiftelsen rorId
 • Projektnamn på ansökan: Understanding moisture uptake in acetylated wood

Finansiering 5

 • Finansiär: SNS Nordic Forest Research
 • Diarienummer hos finansiär: SNS-125
 • Projektnamn på ansökan: Where is the water in acetylated wood? Studies of amount, location and state of water in acetylated wood for development of more durable wood products
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Annan samhällsbyggnadsteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Pappers-, massa- och fiberteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan materialteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Fredriksson, M., Digaitis, R., Engqvist, J., & Thybring, E. E. (2024). Effect of targeted acetylation on wood–water interactions at high moisture states. Cellulose, 31(2), 869-885. https://doi.org/10.1007/s10570-023-05678-8
DOI: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05678-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-11-10
Senast uppdaterad: 2024-02-09