SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

SOM-undersökningen i Värmland 2022

SND-ID: 2023-13-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/4rse-4a07

Ingår i samling hos SND: SOM-undersökningarna i Värmland

Citering

Alternativ titel

Värmlands-SOM 2022

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

2022 genomförde SOM-institutet för fjärde gången en SOM-undersökning i Värmland. I fokus ligger frågor om offentlig service, regional utveckling och medievanor. Undersökningen berör också ämnen som relationen till Norge och inställningen till lokala trafikprojekt. SOM-undersökningen i Värmland utformas i samverkan med Karlstads universitet.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Risk för bakvägsidentifiering i grunddata

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-90 år och bosatta i Region Värmland

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

2022 – 2022

Variabler

362

Antal individer/objekt

2805

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

48%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-09-12 – 2022-12-30
  • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
  • Urvalsstorlek: 6000
  • Antal svar: 2805
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2974
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 221
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Värmland

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Region

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politik (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media, kommunikation och språk (CESSDA Topic Classification)

Arbete och sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2024-03-22