Virtuell simulering av en monteringssekvens

SND-ID: 2023-114-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/gat9-m562

Citering

Alternativ titel

Process description

Skapare/primärforskare

Andreas Lind - Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap orcid

Forskningshuvudman

Högskolan i Skövde rorId

Beskrivning

Datasetet innehåller en operationssekvens skapad med mjukvaran IPS IMMA, animeringen redovisar hur artiklar och verktyg plockas av en manikin familj. Med operationssekvensen kan process simuleras där en manikin familj hämtar komponenter from materialfasaden samt använder ett åtdragningsverktyg för att genomföra en simulerad montering.

Animeringen visa upp den ursprungliga lösningens processbeskrivning som används för multi-objektiv optimering av monteringsstationen. Animering kan ge läsaren av manuskriptet ytterligare insikt i processen som ska genomföras på stationen.

För ytterligare information se:
Lind, Andreas, Veeresh Elango, Lars Hanson, Dan Högberg, Dan Lämkull, Pär Mårtensson, and Anna Syberfeldt. 2023. "Virtual-Simulation-Based Multi-Objective Optimization of an Assembly Station in a Battery Production Factory" Systems 11, no. 8: 395. https://doi.org/10.3390/systems11080395

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Data- och informationsvetenskap (datateknik) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Simulering

Publikationer

Lind, Andreas, Veeresh Elango, Lars Hanson, Dan Högberg, Dan Lämkull, Pär Mårtensson, and Anna Syberfeldt. 2023. "Virtual-Simulation-Based Multi-Objective Optimization of an Assembly Station in a Battery Production Factory" Systems 11, no. 8: 395. https://doi.org/10.3390/systems11080395
DOI: https://doi.org/10.3390/systems11080395

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-08-01
Senast uppdaterad: 2023-08-02