Data för Elevated plasma phospholipid n-3 docosapentaenoic syra koncentration under hibernering hos två djurarter (PONE-D-22-30692R2)

SND-ID: 2023-112-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.48723/74x3-8283

Citering

Alternativ titel

Elevated plasma phospholipid n-3 docosapentaenoic acid concentrations during hibernation

Skapare/primärforskare

Birgitta Strandvik - Karolinska Institutet, Biovetenskaper och näringslära orcid

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet - Biovetenskaper och näringslära rorId

Beskrivning

Förhöjd koncentration av n-3 docosahexaenoic syra under hibernering hos två djurarter.

Fettsyreanalyse av blodprover från björn och möss

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Biovetenskaper och näringslära

Etikprövning

dnr C212/9 and C268/12

Centrala Djurförsöksetiska nämnden

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Biokemi och molekylärbiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Zoologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1. 2023-05-23

Version 1: 2023-05-23

DOI: https://doi.org/10.48723/74x3-8283

Kontakt för frågor om data

Birgitta Strandvik

birgitta.strandvik@ki.se

Publicerad: 2023-05-23
Senast uppdaterad: 2023-05-24