Data för: Fantastisk litteratur från södra Afrika (2008-2018)

SND-ID: 2023-102-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.58141/n8f9-b995

Citering

Skapare/primärforskare

Joanna Polly Woods - Stockholms universitet, Engelska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Engelska institutionen rorId

Beskrivning

Detta projekt undersöker den retoriska funktionen av samtida engelskspråkig "speculative fiction" från södra Afrika. Den fokuserar på kort fiktion skriven mellan 2008 och 2018 och beskriver denna litterära produktion både ur ett teoretiskt och ett historiskt perspektiv. Avhandlingen argumenterar för att det är "skillnaden", det som särskiljer samtida afrikansk "speculative fiction", som kräver vår uppmärksamhet. Genom denna skillnad uppmanar fiktionen också till en tydlig, gemensam avkolonisering av dominerande sätt att se. ...

Filerna innehåller audio-video inspelningar (.mp4 , 9 filer) och transkriptioner (.docx, 10 filer) från intervjuer, där intervjupersonerna talar om produktionen av noveller och "speculative fiction" i södra Afrika. Alla audio-videofilerna har en transkriptionsfil, men det finns en transkription av en intervju som saknar motsvarande audio-video inspelning. Audio-videofilerna (.mp4) kan öppnas med t.ex. Quick Time Player eller andra videospelare.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Audio videodata, namn och identitet på personer

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-06-01 – 2021-06-01

Antal individer/objekt

10

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Malawi, Sydafrika, Zimbabwe, Afrika, Subsahariska Afrika

Geografisk beskrivning: "Södra Afrika" betyder Malawi, Zimbabwe och Sydafrika här.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Engelska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Litteraturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Litteraturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Litteratur

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Woods, Joanna (2023). Of Imagined and Potential Futures: Speculative Fiction in Southern Africa (2008-2018). Doctoral thesis. - Stockholm University, 2023.
URN: urn:nbn:se:su:diva-219797
ISBN: 978-91-8014-432-2

Woods, Joanna (2020). On Contemporary Speculative Short Fiction in Southern Africa. In Scrutiny 2 (Vol. 25, Issue 3, pp. 36–48). https://doi.org/10.1080/18125441.2020.1813193
URN: urn:nbn:se:su:diva-186385
DOI: https://doi.org/10.1080/18125441.2020.1813193
SwePub: oai:DiVA.org:su-186385

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2023-09-13

Version 1: 2023-09-13

DOI: https://doi.org/10.58141/n8f9-b995

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.

Publicerad: 2023-09-13