Data om mikroklimat i ihåliga träd och hur det påverkar en där levande skalbaggsart, Osmoderma eremita

SND-ID: 2022-71-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/856g-v725

Citering

Alternativ titel

Microclimate in hollow trees and how it affects an inhabiting beetle species, Osmoderma eremita

Skapare/primärforskare

Ly Lindman - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-11

Beskrivning

Data inkluderar uppmätta habitategenskaper, mikroklimatiska variabler och artdata som samlats in med mark-återfångstmetoden. Den användes för analyser för att utforska mikroklimat i trädgropar i relation till trädets egenskaper; och hur dessa variabler påverkar förekomsten och kroppsstorleken av Osmoderma eremita (läderbagge). Manuskript: "Microclimate in hollow trees and how it affects an inhabiting beetle species, Osmoderma eremita". Studien är på engelska.

Species-related data is collected with mark-recapture method (pitfall trap).
Moisture/humidity is measured with soil moisture meter (GS3 sensor; Decagon Devices).
Temperature data is recorded with Lascar EL-USB-1 data-loggers.

OE_MC_publish_ambient.tsv: 9766 R × 9 C
OE_MC_publish_internal.tsv: 9766 R × 55 C
OE_MC_publish_R.tsv: 47 R × 67 C
OE_MC_publish_RH.tsv: 53 R × 31 C

... Visa mer..
Data inkluderar uppmätta habitategenskaper, mikroklimatiska variabler och artdata som samlats in med mark-återfångstmetoden. Den användes för analyser för att utforska mikroklimat i trädgropar i relation till trädets egenskaper; och hur dessa variabler påverkar förekomsten och kroppsstorleken av Osmoderma eremita (läderbagge). Manuskript: "Microclimate in hollow trees and how it affects an inhabiting beetle species, Osmoderma eremita". Studien är på engelska.

Species-related data is collected with mark-recapture method (pitfall trap).
Moisture/humidity is measured with soil moisture meter (GS3 sensor; Decagon Devices).
Temperature data is recorded with Lascar EL-USB-1 data-loggers.

OE_MC_publish_ambient.tsv: 9766 R × 9 C
OE_MC_publish_internal.tsv: 9766 R × 55 C
OE_MC_publish_R.tsv: 47 R × 67 C
OE_MC_publish_RH.tsv: 53 R × 31 C

Specimens_data_publish_b_length-habitat-MC.tsv: 256 R × 24 C
Specimens_data_publish_Recapture.tsv: 500 R × 6 C Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-07 – 2020-07

Dataformat / datastruktur

Arter och taxon

Osmoderma eremita

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Habitategenskaper mättes (t.ex. med måttband eller måttstav av trä) eller utvärderades. Temperaturdata registrerades med dataloggare. Fuktigheten mättes med GS3-sensor. Artdata undersöktes med mark-återfångstmetoden, med hjälp av fallgropfällor.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-07 – 2020-07
  • Instrument: GS3 sensor (Decagon Devices, US) - Apparat för mätning av markfuktighet
  • Instrument: Lascar EL-USB-1 data-logger (Lascar Electronics, UK) - Enhet för att registrera temperatur (varje timme i ett år)
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Bjärka-Säby och Brokind i södra Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Bjärka-Säby Stiftelsen

Finansiering 2

  • Finansiär: Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning rorId

Finansiering 3

  • Finansiär: Stiftelsen Eklandskapsfonden i Linköpings kommun
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Lindman L, Öckinger E, Ranius T. Microclimate in hollow trees and how it affects an inhabiting beetle species, Osmoderma eremita. Accepted by Ecological Entomology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-11-04
Senast uppdaterad: 2024-03-15