Dataset: Kontamineringsrisker vid sediment-baserat återupplivande av växtplankton

SND-ID: 2022-55-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/9y59-7a50

Citering

Skapare/primärforskare

Björn Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Karin Rengefors - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Olga Kourtchenko - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Kerstin Johannesson - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Olof Berglund - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

... Visa mer..

Björn Andersson - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Karin Rengefors - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Olga Kourtchenko - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Kerstin Johannesson - Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper orcid

Olof Berglund - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Helena L Filipsson - Lunds universitet, Geologiska institutionen orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för marina vetenskaper rorId

Beskrivning

Datasetet innehåller geologiska och biologiska observationer från två svenska Östersjö-fjärdar. Det innehåller isotopiska dateringsdata och andra standardiserade geologiska parametrar, samt kvantifiering av vertikaldistributionen av vilostadier av växtplankton, främst kiselalger och cyanobakterier. Utöver detta kvantifierades kontaminering mellan sedimentdjupen med hjälp av fluorescerande 4,5 μm mikroplastkulor.

Läs filen Metadata_Andersson2022.docx för detaljerad information om filer och datainsamling.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östergötlands län, Kalmar län, Östersjön

Geografisk beskrivning: Mellan 27-28:e juni 2017 provtogs Gropviken (GP17; 58°19.92N 16°42.35'E) och Gåsfjärden (VG17; 57°34.35'N 16°34.98'E). Den 22:a september 2020 provtogs Gåsfjärden (VG20; N 57°34.38’, E 16°35.43’) igen men ca 500 m öster om VG17.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för marina vetenskaper

Övriga forskningshuvudmän

Finansiering

  • Finansiär: Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-00594
  • Projektnamn på ansökan: Sedimentet berättar: Hur har växtplanktonpopulationer anpassats till miljögifter under de senaste 150 åren?
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Mikrobiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Andersson, B., K. Rengefors, O. Kourtchenko, K. Johannesson, O. Berglund, and H. L. Filipsson. (2023). Cross-contamination risks in sediment-based resurrection studies of phytoplankton. Limnology and Oceanography Letters, 8(2), 376-384.
DOI: https://doi.org/10.1002/lol2.10291

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-10-25
Senast uppdaterad: 2023-09-26