Hussyrsor personlighetstest baserade på uppkomstbeteende i experimentella försök

SND-ID: 2022-30-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/s283-2r88

Citering

Skapare/primärforskare

Matthew Low - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-8

Beskrivning

Dessa data avser främst den vetenskapliga artikeln "Viral infection changes the expression of personality traits in an insect species reared for consumption". Här undersöker vi beteendeegenskaperna hos både infekterade och friska syrsor och relaterar skillnader i dessa egenskaper till en förståelse av insektspersonligheter inom ett djurproduktionssystem. Se engelsk beskrivning för närmare information.

För en fullständig beskrivning av data, se den engelska versionen

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2020 – 2021

Dataformat / datastruktur

Arter och taxon

Acheta domesticus

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Beteendeobservationer av experimentella försök med syrsor i burar
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-05-01 – 2021-07-01
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
  • Datakälla: Händelser/interaktioner
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-04772_VR

Finansiering 2

  • Finansiär: Formas rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2017-00384, 2016-00361, 2018-01142
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Zoologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Etologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Evolutionsbiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan veterinärmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Low M., Eksell I., Jansson A. & Berggren Å. (2022). Viral infection changes the expression of personality traits in an insect species reared for consumption. Scientific Reports. 12, 9503. https://doi.org/10.1038/s41598-022-13735-8
DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-13735-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2022-07-06

Version 1: 2022-07-06

DOI: https://doi.org/10.5878/s283-2r88

Kontakt för frågor om data

Matthew Low

matt.low@slu.se

Publicerad: 2022-07-06