Fällfångstdata för mindre vinbärsbrunmal, Euhyponomeutoides albithoracellus, för identifiering av artens sexualferomon

SND-ID: 2022-248-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/8mmz-1792

Citering

Skapare/primärforskare

Glenn Svensson - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Olle Anderbrant - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Christer Löfstedt - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Erling Jirle - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Sven Hellqvist orcid

... Visa mer..

Glenn Svensson - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Olle Anderbrant - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Christer Löfstedt - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Erling Jirle - Lunds universitet, Biologiska institutionen orcid

Sven Hellqvist orcid

Elisabeth Öberg - Länsstyrelsen Norrbotten orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Biologiska institutionen rorId

Beskrivning

Data på antalet hanar av mindre vinbärsbrunmal fångade i fällor betade med olika kandidatsubstanser för artens sexualferomon. Försök utfördes i svartvinbärsodlingar i norra Sverige 2004, 2005 och 2022.

Fällfångst av hanar av mindre vinbärsbrunmal för identifiering av artens sexualferomon. Fällor betades med olika kandidatsubstanser producerade av honor och som gav elektrofysiologiska svar i antennerna hos hanarna.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-07-13 – 2004-08-02

2005-06-22 – 2005-07-26

2022-06-08 – 2022-07-21

Dataformat / datastruktur

Arter och taxon

Mindre vinbärsbrunmal

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältexperiment
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-07-13 – 2004-08-02
 • Instrument: Feromonfälla

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältexperiment
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-06-22 – 2005-07-26
 • Instrument: Feromonfälla

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fältexperiment
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-06-08 – 2022-07-21
 • Instrument: Feromonfälla
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Umeå kommun, Överkalix kommun

Geografisk beskrivning: Norra Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Biologiska institutionen

Finansiering

 • Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning rorId
 • Diarienummer hos finansiär: O-20-20-452
 • Projektnamn på ansökan: Profitable culturing of currants by pheromone-based control of insect pests
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Zoologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Svensson, G. P., Anderbrant, O., Öberg, E., Jirle, E. V., Hellqvist, S., & Löfstedt, C. (2023). Identification of (E)- and (Z)-11-tetradecenyl acetate as sex pheromone components of the currant pest Euhyponomeutoides albithoracellus. Journal of Applied Entomology, 147, 313-319.
DOI: https://doi.org/10.1111/jen.13115

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-12-23
Senast uppdaterad: 2023-05-09