Temperatur, nederbörd, kväve- och fiberinnehåll hos björk och mjölkört, och kalvvikt för älg (Alces alces) i norra Sverige

SND-ID: 2022-245-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/j1fh-8w11

Citering

Skapare/primärforskare

Sheila Holmes - Sveriges lantbruksuniversitet, Vilt, fisk och miljö orcid

Kjell Danell - Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt, fisk och miljö orcid

John Ball - Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt, fisk, och miljö orcid

Göran Ericsson - Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt, fisk och miljö orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Vilt, fisk och miljö rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.vfm.2022.4.4-108

Beskrivning

Data och R-kod används i styckvis strukturell ekvationsmodellering för en studie som jämförde de direkta och indirekta effekterna av temperatur och nederbörd på kalvvikt för älg i norra Sverige. Studien inleddes 1988 i ett försök att undersöka klimatförändringarnas effekter på vanliga foderarter för den ekonomiskt och kulturellt viktiga älgen i Sverige. Den pågick till 1997 och startades om 2017.

Temperatur- och nederbördsvariabler är härledda från SMHI väderstationsdata. Genomsnittlig kalvvikt för älg för undersökningsplatser härleds från data från Svenska Jägareförbundet och enskilda jaktlag. Både väder- och kalvvikt representerar medelvärden inom en radie på 50 km från varje studieplats. Mätningar av kväve och neutrala detergenter är resultatet av nära infraröd spektroskopimodellering, med 50 prover för att kalibrera modellen. Prover togs från 1-ha platser och inkluderade material från 30 individer av antingen dunbjörk eller mjölkört.

Se beskrivning på engelska.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1988 – 1997

2017 – 2019

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Västerbottens och Norrbottens län i norra Sverige. En dokumentationsfil (sites_no.tsv.tsv) anger varifrån mätdata insamlats finns tillgänglig under data och dokumentationen. I filen anges endast orter. Data har insamlats cirka 50 km från angivna orter.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Vilt, fisk och miljö

Medverkande

Sabrina Dressel - Wagening University & Research orcid

Robert Spitzer - Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt, fisk, och miljö orcid

Julien Morel - Sveriges Lantbruksuniversitet orcid

Fredrik Widemo - Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt, Fisk och Miljö orcid

Navinder Singh - Sveriges Lantbruksuniversitet orcid

... Visa mer..

Sabrina Dressel - Wagening University & Research orcid

Robert Spitzer - Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt, fisk, och miljö orcid

Julien Morel - Sveriges Lantbruksuniversitet orcid

Fredrik Widemo - Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt, Fisk och Miljö orcid

Navinder Singh - Sveriges Lantbruksuniversitet orcid

Joris Cromsigt - Sveriges Lantbruksuniversitet, Vilt, fisk och miljö orcid

Visa mindre..

Finansiering 1

  • Finansiär: Kempestiftelserna rorId
  • Diarienummer hos finansiär: JCK-1914

Finansiering 2

  • Finansiär: FORMAS, Forskningsrådet för Miljö, Areella Näringar och Samhällsbyggande rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2018-02875

Finansiering 3

  • Finansiär: Naturvårdsverket rorId
  • Diarienummer hos finansiär: NV-01337–15/NV-03047–16/NV-08503–18
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Holmes, S.M., Dressel, S., Morel, J., Spitzer, R., Ball, J.B., Ericsson, G., Singh, N.J., Widemo, F., Cromsigt, J.P.G.M. & Danell, K.. (2023). Increased summer temperature is associated with reduced calf mass of a circumpolar large mammal through direct thermoregulatory and indirect, food quality, pathways. Oecologia. 201, 1123–1136. https://doi.org/10.1007/s00442-023-05367-0
DOI: https://doi.org/10.1007/s00442-023-05367-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-01-18
Senast uppdaterad: 2023-08-07