Meänkieli-svensk-meänkieli ordbok

SND-ID: 2022-241-1.

Åtkomst till data via

Citering

Skapare/primärforskare

Elina Kangas - Institutet för språk och folkminnen

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset

Beskrivning

Meänkieli-svensk-meänkieli ordbok är en digital ordbok som består av cirka 33 000 ord med översättningar från meänkieli till svenska och från svenska till meänkieli. Orden är märkta med ordklass. I vissa fall finns exempel och geografisk märkning.

Datasetet består av c.a 33 000 ord på meänkieli med svenska översättningar, orden är även märkta med ordklass. Datamängden är uppdelad mellan meänkieli till svenska och svenska till meänkieli. Filen är kategoriserade efter begynnelsebokstav.

Filmformatet är .xml, bland datamängden finns även .dtd-beskrivningen för konventionen som följs i dessa filer.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Typ av lexikal resurs

Maskinläsbar ordbok

Hur skapades resursen?

Manuellt
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Nordeuropa

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Licens

CC0 1.0

Kontakt för frågor om data

Elina Kangas

meankieli@isof.se

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.