Data om skador på bondbönor (Bruchus rufimanus), pollinering av humle (Bombus terrestris) och skörd av fababöna (Vicia faba) - burförsök i Sverige

SND-ID: 2022-23-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/x99m-yh51

Citering

Skapare/primärforskare

Laura Riggi - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-1

Beskrivning

Att identifiera och kvantifiera interaktioner mellan stressfaktorer som påverkar grödor i agroekosystem är nödvändigt för att guida hållbara grödskötselstrategier. Under de senaste 50 åren har arealen med åkerbönor minskat, delvis på grund av instabila skördar kopplade till ojämn pollinering och herbivori. Effekterna av interaktioner mellan pollinerare och en viktig skadegörare, bönsmyg Bruchus rufimanus (blom- och fröätande herbivor) på åkerbönsskörden har dock inte undersökts. Med hjälp av ett faktoriellt burförsök undersökte vi hur interaktioner mellan förmodade två stressfaktorer, avsaknad av insektspollinering och herbivori orsakad av bönsmyg, påverkar åkerbönsskörden. Data om skadegörare, pollinerare och åkerbönsskördekomponeter använda i publikationen:
Riggi, L., Raderschall, C., & Lundin, O. (2022). Insect pest damage increases faba bean (Vicia faba) yield components but only in the absence of insect pollination. In Ecology and Evolution (Vol. 12). https://doi.org/10.1002/ece3.8686
presenteras.

Data om skadegörare, pollinerare och åkerbönsskördekomponeter som använda i publikationen

... Visa mer..
Att identifiera och kvantifiera interaktioner mellan stressfaktorer som påverkar grödor i agroekosystem är nödvändigt för att guida hållbara grödskötselstrategier. Under de senaste 50 åren har arealen med åkerbönor minskat, delvis på grund av instabila skördar kopplade till ojämn pollinering och herbivori. Effekterna av interaktioner mellan pollinerare och en viktig skadegörare, bönsmyg Bruchus rufimanus (blom- och fröätande herbivor) på åkerbönsskörden har dock inte undersökts. Med hjälp av ett faktoriellt burförsök undersökte vi hur interaktioner mellan förmodade två stressfaktorer, avsaknad av insektspollinering och herbivori orsakad av bönsmyg, påverkar åkerbönsskörden. Data om skadegörare, pollinerare och åkerbönsskördekomponeter använda i publikationen:
Riggi, L., Raderschall, C., & Lundin, O. (2022). Insect pest damage increases faba bean (Vicia faba) yield components but only in the absence of insect pollination. In Ecology and Evolution (Vol. 12). https://doi.org/10.1002/ece3.8686
presenteras.

Data om skadegörare, pollinerare och åkerbönsskördekomponeter som använda i publikationen:
Riggi, L., Raderschall, C., & Lundin, O. (2022). Insect pest damage increases faba bean (Vicia faba) yield components but only in the absence of insect pollination. In Ecology and Evolution (Vol. 12). https://doi.org/10.1002/ece3.8686 Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-05 – 2020-09

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Experiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Burförsök med observationer och räkningar, skörd av växtmaterial
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-05 – 2020-09
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
  • Datakälla: Biologiska prover
  • Tidsupplösning: 7 dag
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Fältförsök i en fababönskörd i Uppsala

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-00626
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Ekosystemtjänster

Publikationer

Riggi, L., Raderschall, C., & Lundin, O. (2022). Insect pest damage increases faba bean (Vicia faba) yield components but only in the absence of insect pollination. Ecology and Evolution. 12(3), e8686. https://doi.org/10.1002/ece3.8686
DOI: https://doi.org/10.1002/ece3.8686
SwePub: oai:slubar.slu.se:116381

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2022-11-01

Version 1: 2022-11-01

DOI: https://doi.org/10.5878/x99m-yh51

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2022-11-01
Senast uppdaterad: 2023-08-07