Proton Plasma Bulk-Parameter Measurements in Venus' Dayside Magnetosheath

SND-ID: 2022-195-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/4wfd-pj36

Tillhörande dokumentation

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Sebastián Rojas Mata - Institutet för rymdfysik orcid

Yoshifumi Futaana - Institutet för rymdfysik orcid

Forskningshuvudman

Institutet för rymdfysik - Solsystemets fysik och rymdteknik rorId

Beskrivning

Dataprodukten innehåller bearbetade data från joninstrumentet Ion Mass Analyser (IMA) och magnetometern MAG på rymdfarkosten Venus Express. Under 2006-2014 observerade dessa instrument jonegenskaper och magnetfält i Venus plasmamiljö. I dataprodukten ingår uppmätta egenskaper för protoner på 1181 platser i magnetoskiktet samt motsvarande median-värden för solvindparametrarna under 597 banor. Datat används i en studie om plasmaasymmetrier där vi jämför olika Venus hemisfärer. För ytterligare information hänvisar vi till beskrivningen på engelska.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2006 – 2014

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Solsystemets fysik och rymdteknik

Finansiering 1

  • Finansiär: Rymdstyrelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 79/19
  • Projektnamn på ansökan: Venus Express/ASPERA-4 high level data processing and PSA archiving

Finansiering 2

  • Finansiär: Rymdstyrelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 145/19
  • Projektnamn på ansökan: Using ion velocity distribution functions to study heating, ion acceleration and wave-particle interaction at Venus
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Fusion, plasma och rymdfysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bader, A., Stenberg Wieser, G., Andre, M., Wieser, M., Futaana, Y. F., Persson, M., Nilsson, H., & Zhang, T.L. (2019). Proton temperature anisotropies in the plasma environment of Venus. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 124, 3312– 3330. https://doi.org/10.1029/2019JA026619
DOI: https://doi.org/10.1029/2019JA026619

Rojas Mata, S., Stenberg Wieser, G., Futaana, Y., Bader, A., Persson, M., Fedorov, A., & Zhang, T. (2022). Proton Temperature Anisotropies in the Venus Plasma Environment During Solar Minimum and Maximum. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 127, e2021JA029611.
DOI: https://doi.org/10.1029/2021JA029611

Rojas Mata, S., Stenberg Wieser, G., Futaana, Y., & Zhang, T. (2023). Proton Plasma Asymmetries Between Venus' Quasi-Perpendicular and Quasi-Parallel Magnetosheaths. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 128, e2022JA031149.
DOI: https://doi.org/10.1029/2022JA031149

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2023-01-24

Version 1: 2023-01-24

DOI: https://doi.org/10.5878/4wfd-pj36

Kontakter för frågor om data

Gabriella Stenberg Wieser

gabriella@irf.se

Sebastián Rojas Mata

sebastianrm@irf.se

Publicerad: 2023-01-24
Senast uppdaterad: 2023-06-28