Vindtunnelmätningar för stickade vindbarriärprototyper

SND-ID: 2022-175-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/7v2p-gr22

Citering

Skapare/primärforskare

Erica Hörteborn - Chalmers tekniska högskola, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola - Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik rorId

Beskrivning

Denna data är från mätningar i vindtunnel för stickade textila vindbarriärprototyper. Även beräknad optisk porositet för protyperna presenteras.
Syftet med studien är att utvärdera stickade textiliers användbarhet i avseende att förbättra vindkomfort i urbana miljöer. Det är främst två saker som gör stickade textilier intressanta i detta avseende. För det första så kan man genom uppbyggnaden av stickningen skapa en tredimensionalitet både på micro-nivå och macro-nivå. För det andra så kan en variation i densitet enkelt kombineras i en stickad textil, utan att behöva sy och klippa tyget. Studien och resultaten är från ett tidigt studie och ska ses som en grund för vidare forskning inom området.
Mätningarna gjordes i en fysisk vindtunnel på Chalmers.
(mer detaljerad beskrivning finns i katalogen på engelska)

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Beskrivning av insamlingsmetod: vindtunnelmätningar
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Medverkande

Mats Ander - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för industri- och materialvetenskap orcid

Malgorzata Zboinska - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Valery Chernoray - Chalmers tekniska högskola, Mekanik och maritima vetenskaper orcid

Finansiering

  • Finansiär: Stiftelsen Chalmers tekniska högskola rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arkitekturteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Strömningsmekanik och akustik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Erica Hörteborn, Malgorzata A. Zboinska, Valery Chernoray and Mats Ander, Architectural knitted windbreaks for improved wind comfort in the city: A wind tunnel study of custom-designed porous textile screens. Buildings 2022, 12, accepted.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-12-23