Tokeniserad produktinformation för centralt godkända läkemedel inom EU (extraherad 2022-05-03)

SND-ID: 2022-157-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/ggrw-hr06

Citering

Skapare/primärforskare

Gabriel Westman - Uppsala universitet orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för medicinska vetenskaper rorId

Beskrivning

Tokeniserad produktinformation för centralt godkända läkemedel inom EU. Se engelsk beskrivning för detaljer om hur data kompilerats och bearbetats.

Databasen innehåller tokeniserad produktinformation på meningsnivå, extraherad från alla centralt godkända läkemedel inom EU (2022-05-03). Se engelskspråkig beskrivning för ytterligare detaljer.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Samtliga centralt godkända läkemedel inom EU

Studiedesign

Observationsstudie

Beskrivning av studiedesign

Hälsoinformatisk studie på befintlig medicinsk produktinformation.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinska vetenskaper

Uppdragsgivare

Läkemedelsverket

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Data- och informationsvetenskap (datateknik) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Bergman E, Sherwood K, Forslund M, Arlett P, Westman G (2022) A natural language processing approach towards harmonisation of European medicinal product information. PLoS ONE 17(10): e0275386. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275386
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275386

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-09-29
Senast uppdaterad: 2022-10-25