Attosecond dynamics of multi-channel single photon ionization

SND-ID: 2022-130-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/h5yr-gb56

Tillhörande dokumentation

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Per Eng-Johnsson - Lunds universitet, Fysiska institutionen orcid

Jasper Peschel - Lunds universitet, Fysiska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Fysiska institutionen rorId

Beskrivning

Data för de huvudsakliga resultaten som presenteras i artikeln: "Attosecond dynamics of multi-channel single photon ionization". Datan representerar de experimentellt uppmätta jonisationsfaserna för en-fotonjonisation från grundtillståndet i neon. Datan är formaterad i Excel-format.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Fysiska institutionen

Medverkande

Anne L'Huillier - Lunds universitet, Fysiska institutionen orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2013-08185
  • Projektnamn på ansökan: Ansökan: Lunds attosekundvetenskapscentrum

Finansiering 2

  • Finansiär: Europeiska forskningsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 884900
  • Projektnamn på ansökan: Quantum Physics with Attosecond Pulses

Finansiering 3

  • Finansiär: Stiftelsen för strategisk forskning, SSF rorId

Finansiering 4

  • Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse rorId

Finansiering 5

  • Finansiär: Crafoordska stiftelsen rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Fysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Atom- och molekylfysik och optik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Peschel, J., Busto, D., Plach, M., Bertolino, M., Hoflund, M., Maclot, S., Vinbladh, J., Wikmark, H., Zapata, F., Lindroth, E., Gisselbrecht, M., Dahlström, J. M., L’Huillier, A., & Eng-Johnsson, P. (2022). Attosecond dynamics of multi-channel single photon ionization. In Nature Communications (No. 5205; Vol. 13, Issue 1).
DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-32780-5

Jasper Peschel, David Busto, Marius Plach, Mattias Bertolino, Maria Hoflund, Sylvain Maclot, Jimmy Vinbladh, Hampus Wikmark, Felipe Zapata, Eva Lindroth, Mathieu Gisselbrecht, Jan Marcus Dahlström, Anne L'Huillier, Per Eng-Johnsson. (2021). Complete characterization of multi-channel single photon ionization. arXiv:2109.01581
DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2109.01581

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-08-12
Senast uppdaterad: 2023-10-04