Ogräsfröpredation, jordbruksintensitet och landskapssammansättningsdata i höstvetefält i Skåne, Sverige

SND-ID: 2022-123-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/7w75-8764

Citering

Skapare/primärforskare

Eirini Lamprini Daouti - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Mattias Jonsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Benjamin Feit - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2022.4.4.IÄ-12

Beskrivning

Ogräsfröpredation, jordbruksintensitet och landskapssammansättningsdata i höstvetefält i Skåne, Sverige
- Data om predation av ogräsfrö samlades in genom att använda frökort.
- Data om ogräsfrötillgänglighet samlades in med hjälp av sugprovtagning
- Data om förvaltningsintensitetsdata samlades in från ad hoc-urval av jordbrukare
- Data om habitatrefugia extraherades genom landskapsanalys med hjälp av programmet ArcMap(ESRI, v. 10.4.1)
- Data om och karabidgemenskap som användes för att uppskatta gemenskapsstyrkan hos fröpredation samlades in med hjälp av fallgrop.

Datauppsättningen består av fem filer som innehåller data om:

1. Data om predation av ogräsfrö samlades in genom att använda frökort. (1.seed_predation.csv)

... Visa mer..
Ogräsfröpredation, jordbruksintensitet och landskapssammansättningsdata i höstvetefält i Skåne, Sverige
- Data om predation av ogräsfrö samlades in genom att använda frökort.
- Data om ogräsfrötillgänglighet samlades in med hjälp av sugprovtagning
- Data om förvaltningsintensitetsdata samlades in från ad hoc-urval av jordbrukare
- Data om habitatrefugia extraherades genom landskapsanalys med hjälp av programmet ArcMap(ESRI, v. 10.4.1)
- Data om och karabidgemenskap som användes för att uppskatta gemenskapsstyrkan hos fröpredation samlades in med hjälp av fallgrop.

Datauppsättningen består av fem filer som innehåller data om:

1. Data om predation av ogräsfrö samlades in genom att använda frökort. (1.seed_predation.csv)
2. Data om tillgänglighet av ogräsfrö samlades in med hjälp av sugprovtagning (2.seed_availability.csv)
3. Data om förvaltningsintensitetsdata samlades in med hjälp av ad hoc-val av jordbrukare. Specifikt kommunikation med personer som arbetar med gårdsdrift i olika roller (ägare, arrendator, anställd) om förvaltningsintensitet. Eftersom vi inte har dokumenterat rollen kan de inte identifieras (3.management_intensity.csv)
4. Data om habitatrefugia extraherades genom landskapsanalys med hjälp av programmet ArcMap (ESRI, v. 10.4.1) (4.habitat_refugia.csv)
5. Data om och karabidgemenskap som användes för att uppskatta gemenskapsstyrkan hos fröpredation samlades in med hjälp av fallgropar. (5.community_strength_of_seed_predation.csv)

Det bör noteras att det inte finns någon kodad nyckel till fälten 1 till 13. Fältdata är kopplade till ett annat dataset, där fälten har andra fält-ID-nummer och det inte finns någon korrelation mellan denna numrering och den som används. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-06 – 2018-07

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältexperiment
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Fallgropar användes för att samla in data för karabidsamhället och uppskatta samhällets styrka hos fröpredation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-17 – 2018-07-18

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältexperiment
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Sugprovtagning användes för att uppskatta ogräsfrötillgänglighet för alla frön på markytan
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-17 – 2018-07-18

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fältexperiment
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Frökort med 50 frön av ogräsarten Poa annua användes för att uppskatta ogräsfröpredation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-17 – 2018-07-18
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältexperiment
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Fallgropar användes för att samla in data för karabidsamhället och uppskatta samhällets styrka hos fröpredation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-17 – 2018-07-18

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältexperiment
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Sugprovtagning användes för att uppskatta ogräsfrötillgänglighet för alla frön på markytan
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-17 – 2018-07-18

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Fältexperiment
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Frökort med 50 frön av ogräsarten Poa annua användes för att uppskatta ogräsfröpredation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-17 – 2018-07-18

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Data om förvaltningsintensitetsdata samlades in efter att ha kommunicerat med lantbrukspersonalen (ägare, arrendator, anställd) om förvaltningsintensiteten

Datainsamling 5

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Programmet Arcmap användes för att göra landskapsanalysen och mäta den procentuella täckningen av habitatrefugia
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län

Geografisk beskrivning: Skåne län, Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering

 • Finansiär: FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2017-00122
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Administrativa gränser (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Daouti, E., Feit, B., Jonsson, M. (2022). Agricultural management intensity determines the strength of weed seed predation. Agriculture, Ecosystems and Environment. Under publication. Volume 339, 108132. https://doi.org/10.1016/j.agee.2022.108132
ISSN: 0167-8809
DOI: https://doi.org/10.1016/j.agee.2022.108132

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2022-08-23

Version 1: 2022-08-23

DOI: https://doi.org/10.5878/7w75-8764

Kontakt för frågor om data

Eirini Lamprini Daouti

eirini.daouti@slu.se

Publicerad: 2022-08-23