Tvådimensionell töjningsfältdata från distribuerade optiska fibersensorer i ett väggelement - Töjningsdata från distribuerade optiska fibersensorer för ett väggelement laddat under trepunktstest

SND-ID: 2022-121-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/r6t3-5w03

Citering

Skapare/primärforskare

Ignasi Fernandez - Chalmers tekniska högskola, Arkitektur och samhällsbyggnad orcid

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola - Arkitektur och samhällsbyggnad rorId

Beskrivning

Tillgängliga data ger information om töjningsfälten i ett väggelement under belastning. Data beskriver töjningar i tre riktningar av väggens mittplanssektion. Data hämtades under testningen av väggelementet i en trepunktstestkonfiguration. Informationen om den applicerade belastningen ingår också i datamängden.

Data som ingår i denna datauppsättning består i grunden av töjningsmätning av fiberoptisk sensor, d.v.s. BRUSens V9-kablar, utplacerade i en flerskiktskonfiguration i mittsektionen av ett väggelement. Utrustningen för att mäta spänningarna från sensorerna är en ODISI 6004 från Luna ink. som använder Rayleights backscatter-teknik.
Datauppsättningen är tillgänglig i formaten MatLab och JSON fil.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Arkitektur och samhällsbyggnad

Finansiering

  • Finansiär: Smart Built Environment
  • Diarienummer hos finansiär: 2019-01793
  • Projektnamn på ansökan: Effective management and maintenance of infrastructure with augmented reality
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Teknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsbyggnadsteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan samhällsbyggnadsteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Ignasi Fernandez, Carlos G. Berrocal, Rasmus Rempling, Two-dimensional strain field analysis of reinforced concrete D-regions based on distributed optical fibre sensors, Engineering Structures, Volume 278, 2023, 115562, ISSN 0141-0296, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.115562

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-01-11