Gasmätningar utförda under fältkampanj ABOVE vid Manam vulkanen, Papua Nya Guinea, under maj 2019 - Vulkaniska gasmätningar med drönare på Manam Papua, Nya Guinea

SND-ID: 2021-82-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/q3wv-ty69

Citering

Skapare/primärforskare

Bo Galle - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Santiago Arellano - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola - Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap rorId

Beskrivning

Detta dataset presenterar mätningar utförda under fältkampanj ABOVE (Aerial-based Observations of Volcanic Emissions) vid Manam vulkanen, Papua Nya Guinea, under maj 2019. Mätningarna erhölls med olika instrument ombord på en drönare och inkluderar bland annan data om SO2-flöde, CO2 och SO2-koncentration, navigationsparametrar. Dessa data beskrivs detaljerat i artikeln Galle et al., som skickades för granskning till tidskriften Atmospheric Measuring Techniques:

Galle, B., Arellano, S., Bobrowski, N., Conde, V., Fischer, T. P., Gerdes, G., Gutmann, A., Hoffmann, T., Itikarai, I., Krejci, T., Liu, E. J., Mulina, K., Nowicki, S., Richardson, T., Rüdiger, J., Wood, K., and Xu, J.: A multi-purpose, multi-rotor drone system for long range and high-altitude volcanic gas plume measurements, Atmos. Meas. Tech. Discuss. [preprint], https://doi.org/10.5194/amt-2020-452, in review, 2020.

Mätningar utförda med en drönare utrustad med sensorer för gasflöde (mobileDOAS), gaskomposition (multiGAS och Sunkist) och flera navigations- och omgivningssensorer. Data samlades in under fältkampanjen ABOVE vid vulka

... Visa mer..
Detta dataset presenterar mätningar utförda under fältkampanj ABOVE (Aerial-based Observations of Volcanic Emissions) vid Manam vulkanen, Papua Nya Guinea, under maj 2019. Mätningarna erhölls med olika instrument ombord på en drönare och inkluderar bland annan data om SO2-flöde, CO2 och SO2-koncentration, navigationsparametrar. Dessa data beskrivs detaljerat i artikeln Galle et al., som skickades för granskning till tidskriften Atmospheric Measuring Techniques:

Galle, B., Arellano, S., Bobrowski, N., Conde, V., Fischer, T. P., Gerdes, G., Gutmann, A., Hoffmann, T., Itikarai, I., Krejci, T., Liu, E. J., Mulina, K., Nowicki, S., Richardson, T., Rüdiger, J., Wood, K., and Xu, J.: A multi-purpose, multi-rotor drone system for long range and high-altitude volcanic gas plume measurements, Atmos. Meas. Tech. Discuss. [preprint], https://doi.org/10.5194/amt-2020-452, in review, 2020.

Mätningar utförda med en drönare utrustad med sensorer för gasflöde (mobileDOAS), gaskomposition (multiGAS och Sunkist) och flera navigations- och omgivningssensorer. Data samlades in under fältkampanjen ABOVE vid vulkanen Manam, Papua Nya Guinea. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-09-09 – 2019-05-27

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Papua Nya Guinea

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Medverkande

Tobias Fischer - University of New Mexico

Kieran Wood - University of Bristol

Julian Rüdiger - Johannes Gutenberg-University of Mainz

Tom Richardson - University of Bristol

Scott Nowicki - University of New Mexico

... Visa mer..

Tobias Fischer - University of New Mexico

Kieran Wood - University of Bristol

Julian Rüdiger - Johannes Gutenberg-University of Mainz

Tom Richardson - University of Bristol

Scott Nowicki - University of New Mexico

Kila Mulina - Rabaul Volcano Observatory

Emma Liu - University College London

Tomas Krejci - HAB Elektronik AB

Ima Itikarai - Rabaul Volcano Observatory

Thorsten Hoffmann - Johannes Gutenberg-University of Mainz

Alexandra Gutmann - Johannes Gutenberg-University of Mainz

Gustav Gerdes - Gerdes Solutions AB

Nicole Bobrowksi - Heidelberg University

Jiazhi Xu - Chalmers tekniska högskola

Vladimir Conde - Chalmers tekniska högskola orcid

Visa mindre..

Finansiering 1

  • Finansiär: FORMAS rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-01045
  • Projektnamn på ansökan: Development and implementation of an algorithm for improved volcanic gas emission monitoring, geophysical research and volcano risk assessment

Finansiering 2

  • Finansiär: Rymdstyrelsen rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 149/18
  • Projektnamn på ansökan: Globalt mätningar av vulkanisk och atmosfärisk moln
  • Information om finansiering: Career grant 149/18

Finansiering 3

  • Finansiär: Deep Carbon Observatory (Alfred P. Sloan Foundation)
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Galle, B., Arellano, S., Bobrowski, N., Conde, V., Fischer, T. P., Gerdes, G., Gutmann, A., Hoffmann, T., Itikarai, I., Krejci, T., Liu, E. J., Mulina, K., Nowicki, S., Richardson, T., Rüdiger, J., Wood, K., and Xu, J.: A multi-purpose, multi-rotor drone system for long range and high-altitude volcanic gas plume measurements, Atmos. Meas. Tech. Discuss. [preprint], https://doi.org/10.5194/amt-2020-452, in review, 2020.
DOI: https://doi.org/10.5194/amt-2020-452

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-04-01