Parameteriserad finita element-modell för S&C Benchmark i Matlab och Abaqus-format

SND-ID: 2021-78-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/6j4g-y180

Citering

Skapare/primärforskare

Björn Pålsson - Chalmers tekniska högskola, Mekanik och Maritima Vetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola - Mekanik och Maritima Vetenskaper rorId

Beskrivning

En finita element-modell av en 60E1-R760-1:15 spårväxel med parameteriserade egenskaper för rälbefästningar och ballastegenskaper.

En beskrivning av innehållet i datasetet finns på den engelska katalogsidan.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Mekanik och Maritima Vetenskaper

Finansiering

  • Finansiär: Europeiska kommissionen (EU) rorId
  • Diarienummer hos finansiär: EC/H2020/826255
  • Information om finansiering: Delar av finansieringen för arbetet bakom modellen kommer från den Europeiska Unionens Horizon 2020 forsknings och innovationsprogram i projektet In2Track2 och kontraktsnummer 826255
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Teknisk mekanik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Transporter (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Björn A. Pålsson, Ramakrishnan Ambur, Michel Sebès, Ping Wang, Jou-Yi Shih,
Demeng Fan, Jingmang Xu, and Jiayin Chen, A comparison of track model formulations for simulation of dynamic
vehicle–track interaction in switches and crossings, Vehicle System Dynamics, https://doi.org/10.1080/00423114.2021.1983183
DOI: https://doi.org/10.1080/00423114.2021.1983183

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-09-30